Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Projekty

 
10.11.2023 - 10:29 - News, Projekty

Na základě vyhlášení výzvy ze dne 16. 1. 2023 CZEMP, podala 4. 4. 2023 žádost o podporu realizace projektu MEMGREENTRANS Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu a 12. 10. 2023 jsme dostali informaci, že po formální a věcné kontrole a následného vyhodnocení ve výběrové komisi byla naše žádost o poskytnutí dotace schválena bez výhrad a CZEMP se může naplno věnovat realizaci projektu označeného CZ.01.01.01/07/23_010/000122.

Projekt je rozdělen do čtyř etap:

  1. etapa – 4. 4. 2023 – 31. 12. 2023
  2. etapa – 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
  3. etapa – 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
  4. etapa – 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026
13.12.2022 - 11:10 - News, Projekty
Cestovní mapa

Od srpna 2019 do konce října 2022 realizovala Česká membránová platforma, z.s. projekt Membrány pro život (MEM4LIFE), reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, který byl zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Realizace projektu byla původně plánovaná do konce června 2022. Z důvodu restrikcí souvisejících s pandemii Covid 2019 se všechny úkoly nepodařilo splnit podle plánovaného harmonogramu. CZEMP podala žádost o prodloužení do konce října 2022 a Agentura pro podnikání a inovace nám vyšla vstříc a žádost schválila. Díky prodloužení se podařilo splnit všechny úkoly a dodržet plánovaný harmonogram činností, projekt byl ukončen k 31. 10. 2022.

27.03.2019 - 08:24 - News, Projekty

Realizace projektu MEMPRO – Membránové procesy (reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060) byla ukončena 28. 2. 2019. Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Česká membránová platforma, z.s. realizovala od března 2016. Celková výše podpory projektu ze strany Evropské unie byla 3,6 mil. Kč.

07.03.2017 - 16:31 - News, Projekty

V únoru 2017 získala Česká membránová plarforma, z.s., na základě žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  podporu projektu MEMPRO - Membránové procesy (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060). Projekt je řešen v rámci programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Podpora realizace projektu je po dobu 36 měsíců, se zahájením od 1.3.2016 až do 28.2.2019.

03.02.2015 - 14:04 - News, Projekty

Členům České membránové platformy přinášíme přehled vhodných operačních programů a plánovaných výzev na nové programovací období 2014 - 2020. Nabízíme pomoc s vyhledáním vhodných výzev pro váš subjekt včetně přípravy a administrace projektu. Pro mezinárodní projekty z oblasti membránových technologií nabízíme vyhledání partnerů projektu v zahraničí ve spolupráci s našimi partnery: European Membrane House (EMH), European Membrane Society (EMS), Německá hospodářská komora (IHK) a Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

03.11.2014 - 08:29 - Membránové procesy, News, Projekty, Vzdělávání

Na konci září 2014 Česká membránová platforma úspěšně ukončila realizaci projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/17.0095), která trvala 36 měsíců a přinesla stabilizaci a rozvoj sítě subjektů působících na poli membránových procesů. Důraz byl kladen především na vzdělávání laické i odborné veřejnosti, popularizaci membránových procesů a organizaci řady seminářů, workshopů a konferencí. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patřilo vydání tří monografií o membránových procesech, zavedení výukového modulu na VŠ , zavedení systému odborných praxí a stáží, vytvoření e-learningového kurzu nebo zpracování naučného videa. Cílem projektu bylo také vytvoření podmínek pro rozvoj průmyslového odvětví, vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků schopných do budoucna zabezpečit nezávislé fungování platformy a zapojení platformy do nadnárodních struktur.

20.01.2014 - 10:22 - News, Projekty, Vzdělávání, Praxe, Stáže

Rovněž v roce 2013 podpořila Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci projektu ARoMem studenty mimopražských VŠ a pracovníky V&V formou zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, zahraničních stáží V&V pracovníků na prestižních evropských pracovištích a v neposlední řadě nabídla cyklus vzdělávacích přednášek v rámci systematizace výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR. Podpora bude pokračovat i v roce 2014.

01.01.2014 - 17:41 - News, Projekty

Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu ARoMem a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, kde bude velký důraz kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu.

21.11.2012 - 10:33 - News, Projekty

Tisková zpráva. Česká Lípa 20.11.2012

Česká membránová platforma v říjnu úspěšně uzavřela první rok realizace projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095.

02.03.2012 - 13:35 - News, Membránové procesy, Projekty

Česká membránová platforma, působící v České Lípě, zahájila v říjnu 2011 realizaci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (ARoMem). Projekt je řešený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předpokládaná doba realizace projektu je 36 měsíců.