Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPWSP 2019LMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Projekty realizované CZEMP

Membránové procesy - MEMPRO 
projekt byl podpořen MPO ČR, reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060
doba realizace: 1.3.2016 - 28.2.2019, projekt je nyní ve fázi udržitelnosti do 28.2.2024

Regenerace roztoku odpadní kyseliny sírové z autobaterií pomocí difuzní dialýzy
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/447/2019),
doba realizace: 1.7.2018 - 15.6.2019

Regenerace čistících roztoků na bázi hydroxidu sodného
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/4172/2017),
doba realizace: 1.1.2018 - 30.11.2018

ARoMem - Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvim spolupráce v tematicky orientovane siti
Projekt byl podpořen MŠMT ČR, reg.č.projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0095
Doba realizace: 1.10.2011 - 30.9.2014, projekt je v současné době je ve fázi udržitelnosti, která potrvá do konce září 2019.

Česká membránová platforma
Projekt byl podpořen MPO, reg.č. 5.1 SPTP01/007, financovaný z operačního programu Podnikání a inovace. Doba realizace: 10.10.2008 - 30.9.2011