Czemp

Česká membránová platforma
MEMPROPO 2022WSP 2022Publikace CZEMPZařízeníMembrána

Projekty realizované CZEMP

Membrány pro život - MEM4LIFE
Projekt MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786 je zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Česká membránová platforma, z.s., je jedinou organizací spojující své členy na bázi spolupráce vysokoškolských, akademických pracovišť v oboru membránových technologií s podnikatelskými subjekty, využívající membránové technologie.
Doba realizace: 19.8.2019 - 31. 10. 2022

Membránové procesy - MEMPRO 
projekt byl podpořen MPO ČR, reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060
doba realizace: 1.3.2016 - 28.2.2019, projekt je nyní ve fázi udržitelnosti do 28.2.2024

 

 

Regenerace roztoku odpadní kyseliny sírové z autobaterií pomocí difuzní dialýzy
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/447/2019),
doba realizace: 1.7.2018 - 15.6.2019

Projekt KUSmem - Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi
Projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství, reg.č. projektu QJ 1510341
doba realizace: 1.4.2015 - 31.12.2018

Regenerace čistících roztoků na bázi hydroxidu sodného
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/4172/2017),
doba realizace: 1.1.2018 - 30.11.2018

ARoMem - Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvim spolupráce v tematicky orientovane siti
Projekt byl podpořen MŠMT ČR, reg.č.projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0095
Doba realizace: 1.10.2011 - 30.9.2014, fáze udržitelnosti projektu byla ukončena v září 2019.

Česká membránová platforma
Projekt byl podpořen MPO, reg.č. 5.1 SPTP01/007, financovaný z operačního programu Podnikání a inovace. Doba realizace: 10.10.2008 - 30.9.2011