Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Projekty realizované CZEMP

Projekt Membrány pro život (MEM4LIFE) byl ukončen, následuje udržitelnost projektu

Od srpna 2019 do konce října 2022 realizovala Česká membránová platforma, z.s. projekt MEM4LIFE, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, který byl zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice.
Realizace projektu byla původně plánována do konce června 2022. Z důvodu restrikcí, souvisejících s pandemii Covid 2019, se všechny úkoly nepodařilo splnit podle plánovaného harmonogramu. CZEMP podala žádost o prodloužení realizace projektu do konce října 2022 a Agentura pro podnikání a inovace nám vyšla vstříc a žádost schválila. Díky prodloužení se podařilo splnit všechny úkoly a po schváleném prodloužení dokončit plánovaný harmonogram činností. Realizace projektu byla ukončena k 31. 10. 2022.

Membrány pro život - MEM4LIFE
Projekt MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786 je zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Česká membránová platforma, z.s., je jedinou organizací spojující své členy na bázi spolupráce vysokoškolských, akademických pracovišť v oboru membránových technologií s podnikatelskými subjekty, využívající membránové technologie.
Doba realizace: 19.8.2019 - 31. 10. 2022


Membránové procesy - MEMPRO 
projekt byl podpořen MPO ČR, reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060
doba realizace: 1.3.2016 - 28.2.2019, projekt je nyní ve fázi udržitelnosti do 28.2.2024

 


Regenerace roztoku odpadní kyseliny sírové z autobaterií pomocí difuzní dialýzy
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/447/2019),
doba realizace: 1.7.2018 - 15.6.2019

Projekt KUSmem - Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi
Projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství, reg.č. projektu QJ 1510341
doba realizace: 1.4.2015 - 31.12.2018

Regenerace čistících roztoků na bázi hydroxidu sodného
projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje (č.smlouvy OLP/4172/2017),
doba realizace: 1.1.2018 - 30.11.2018

ARoMem - Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvim spolupráce v tematicky orientovane siti
Projekt byl podpořen MŠMT ČR, reg.č.projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0095
Doba realizace: 1.10.2011 - 30.9.2014, fáze udržitelnosti projektu byla ukončena v září 2019.

Česká membránová platforma
Projekt byl podpořen MPO, reg.č. 5.1 SPTP01/007, financovaný z operačního programu Podnikání a inovace. Doba realizace: 10.10.2008 - 30.9.2011