Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Semináře

 
17.06.2021 - 08:59 - News, Vzdělávání, Semináře

Dne 21. června 2021 se bude v Technologickém centru AV ČR,  Ve Struhách 27, Praha 6 konat informační seminář Program Horizont Evropa - připravované výzvy v oblasti Klastrů 4, 5 a 6, který se zaměří na možnosti financování  špičkových inovačních projektů z evropského programu Horizont Evropa. Účastníci získají přehled o struktuře programu H2020 a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy. Seminář je bez poplatků, náklady jsou hrazeny z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).
Seminář je bez poplatků, náklady jsou z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).

Pro účast na semináři se registrujte ZDE

13.07.2015 - 15:15 - News, Vzdělávání, Semináře

XXXII. ročník Letní membránové školy (LMŠ) se uskutečnil ve dnech 21-26.června 2015 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Prestižní membránové školy jejímž tématem byly integrované a elektromembránové procesy, se zúčastnilo 70 odborníků z 16 zemí světa. Na LMŠ bylo prezentováno 20 zajímavých příspěvků předních světových i tuzemských expertů např. prof. Enrico Drioli (University of Calabria, Itálie) či prezidenta Evropské membránové společnosti prof. Barta Van der Bruggena (University of Leuven, Belgie). Česká republika byla reprezentována Ing. Alešem Černínem, Ph.D. ze společnosti MemBrain  s.r.o., jenž byl i předsedou vědeckého výboru a také Ing. Lubošem Novákem, CSc. generálním ředitelem společnosti MEGA a.s. a Ing. Pavlem Izákem, Ph.D. oba jsou držitelé významného ocenění Česká hlava.

19.11.2014 - 15:02 - News, Vzdělávání, Semináře

Seminář Membránové procesy v mlékárenství, který dne 11. listopadu 2014 uspořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Českou membránovou platformou pro potraviny a Potravinářsou komorou navštívilo více než padesát zájemců z řad zástupců mlékárenských a potravinářských provozů a pracovníků z akademické sféry. Původní program semináře byl doplněn o zajímavé postřehy z praxe týkající se čištění průmyslových odpadních vod v mlékárenském průmyslu a o příspěvek na téma aplikační možnosti elektrodialýzy v mlékárenském průmyslu. Vysoká účast a zájem přednášejících ukázal na zvyšující se zájem o membránové technologie v České republice. Po semináři následovalo úvodní jednání pracovní skupiny "Membránové procesy v potravinářství" za účasti průmyslové i akademické sféry, zástupců obou platforem a Potravinářské komory. Prezentace přenášejících naleznete v příloze článku.

03.11.2014 - 12:43 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny vás zvou na seminář Membránové procesy v mlékárenství, který se koná 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v sídle Potravinářské komory Praze Malešicích. Seminář se bude věnovat teorii a aplikacím membránových procesů a jejich využití v potravinářství a v mlékárenském průmyslu, program doplní přednáška o využití vedlejších proudů membránových procesů v mlékárenství a v neposlední řadě budou prezentovány praktické zkušenosti s demineralizací syrovátky pomocí elektrodialýzy v závodě Moravia Lacto v Jihlavě. Aktualizace a doplnění programu.

31.10.2014 - 11:40 - News, Vzdělávání, Praxe, Semináře

Již druhý ročník Workshopu studentských prací se konal dne 25. září 2014 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. V rámci workshopu studenti představili formou ústních prezentací a posterů výsledky, kterých dosáhli v rámci studentského programu. Kvalitu prací hodnotila komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty, texty přednášek a recenzemi jednotlivých prací. V závěru workshopu byla udělena ocenění za nejlepší přednášky a poster. 

06.10.2014 - 14:09 - News, Vzdělávání, Semináře

Se zájmem se setkal seminář, který dne 9. září 2014 uspořádala Česká membránová platforma o.s. pro zájemce z řad zaměstnanců státní správy a pro pracovníky společností, které membránové procesy využívají, nebo jsou jejich potenciálními uživateli - VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE. Přítomní se shodli na tom, že v souvislosti s požadavky trvale udržitelného rozvoje společnosti, jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu vod a zpřísňují se požadavky na jejich čištění. Stávající procesy čištění je nutné nahrazovat novými moderními technologiemi a požadavky na takové technologie splňují membránové procesy.

19.09.2014 - 10:32 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma (CZEMP) ve spolupráci s MemBrain s.r.o. nabízí studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia možnost prezentace výsledků své práce na druhém ročníku WORKSHOPU STUDENTSKÝCH PRACÍ, který se bude konat 25.9.2014 v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Studentům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Konečný termín pro zaslání abstraktu/plného textu je 25.8.2014. Podrobný program ke stažení ZDE

08.08.2014 - 10:57 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) zve pracovníky státní správy, samosprávy a další zájemce o tuto problematiku na informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE, který se koná 9. září 2014 od 9:30h v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Cílem semináře je zvýšit povědomí o možnostech uplatnění a zavádění membránových technologií při ochraně a čištění vod zejména při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod či skládkových vod. Podrobný program semináře najdete v příloze článku.

26.06.2014 - 15:39 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala workshop Membránové procesy v mlékárenství, který se konal ve dnech 24.-25. června 2014 v společnosti MoraviaLacto a.s. v Jihlavě. Součástí programu byla i velmi zajímavá exkurze do výrobních prostor společnosti Moravia Lacto, která využívá elektrodialýzu pro výrobu demineralizované syrovátky. Obdobně zaměřený bude seminář s názvem Membránové procesy v mlékárenství, který se uskuteční na podzim 2014 (říjen - listopad). Určen bude pro technology v mlékárnách, výzkumné a akademické pracovníky, management firem, dále pro studenty a další zájemce o problematiku membránových procesů v potravinářství a mlékárenství.

20.03.2014 - 14:34 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem workshop Integrované membránové procesy, který se konal ve dnech 4.-5. března 2014 na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT v Brně. Součástí dvoudenního programu byla i exkurze do státního podniku DIAMO a.s., o.z. GEAM v Dolní Rožínce. Workshopu a následné exkurze se zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslových podniků, které využívají membránové technologie. Prezentace přednášejících jsou pro zájemce přiloženy k článku. 

Stránky