Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Realizované akce

Akce realizované CZEMP v roce 2022

Workshop studentských prací 2022

Ve Stráži pod Ralskem se dne 20. října 2022 uskutečnil již desátý ročník Workshopu studentských prací. Po dvou letech, kdy jsme workshop pořádali on-line jsme opět velmi rádi přivítali studenty a hodnotící komisi v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain.

Workshop MEMPROPO 2022

Letošní ročník workshopu MEMPROPO 2022 se uskutečnil dne 12. října 2022 na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). ÚCHOP se zaměřuje na ochranu životního prostředí technologiemi, které neustále rozvíjí. 

MELPRO 2022

V roce 2020 se konference MELPRO konala v odloženém termínu a pouze on-line, a proto jsme se v tomto roce opět těšili na tradiční osobní setkání účastníků konference v hotelu International v Praze. Konference se uskutečnila v termínu od 18 - 21. září 2022 a přijelo 151 účastníkú z 25 zemí. 

Akce realizované CZEMP v roce 2021

Workshop studentských prací 2021

Dne 24. listopadu 2021 se uskutečnil již devátý ročník Workshopu studentských prací 2021 a již podruhé se s ohledem na aktuální pandemickou situaci musel workshop konat on-line formou. 
Hodnotící komise a organizátoři z České membránové platformy se sešli v Membránovém inovačním centru osobně a sledovali online prezentace studentů přihlášených na akci. Prezentováno bylo devět přednášek a sedm posterů z českých a polských univerzit.

Workshop MEMPROPO 2021

Sedmý ročník workshopu MEMPROPO se tentokrát uskutečnil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách Centra polymerních systémů. Byl uspořádán s podporou UTB ve Zlíně a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny. Workshop byl tentokrát zaměřen jednak na rekapitulaci výsledků projektu KUSmem a na výsledky využití membránových technologií pro potravinářské technologie.

Konference MEMPUR 2021

Po osmnácti měsících jsme opět mohli upořádat akci prezenční formou a jsme velmi rádi, že tou akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR – membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

 

Akce realizované CZEMP v roce 2020

Mezinárodní konference MELPRO 2020
Letošní ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID-19. Jarní termín konference byl zrušen a ani situace v novém termínu 8-11. listopadu 2020 nebyla příznivější a neumožnila uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskutečnila online prostřednictvím aplikace ZOOM a z hodnocení 132 účastníků z 27 zemí světa byla více než úspěšná.

Workshop studentských prací 2020
Osmý ročník Workshopu studentských prací byl plánován na 21. října 2020 a měl se uskutečnit v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. S ohledem na omezení a nouzový stav, který byl vyhlášen, muselo být osobní setkání studentů a odborníků z oblasti membránových procesů zrušeno a místo něj se prezentace příspěvků uskutečnila on-line, prostřednictvím aplikace Teams. 

Workshop membránové procesy v potravinářství 2020
6. ročník workshopu MEMPROPO 2020 se letos uskutečnil  on-line dne 15. října 2020. Do přípravy workshopu se tentokrát velmi výrazně zapojila VŠCHT, zejména Ústav chemie ochrany prostředí. Hlavním tématem workshopu bylo využití membránových technologií (a nejen jich) k čištění odpadních vod z průmyslu a komunálních odpadních vod. Cílem těchto opatření je pak snížení spotřeby vody její náhradou za vodu recyklovanou.

Dotazníkový průzkum Ohrožuje vaše podnikání nedostatek vody? 
Česká membránová platforma, z.s. získala podporu projektu Membrány pro život (MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786) jehož cílem je zpracování cestovní mapy – vize, kde lze membránové technologie při řešení problémů s nedostatkem vody (v jednotlivých oborech) využít, jak se v daných průmyslových odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich očekávaný přínos. Součástí tvorby cestovní mapy je realizace dotazníkového šetření zaměřeného na problémy firem s aktuálním nedostatkem vody, pokud také řešíte tuto situaci budeme rádi za vyplnění našeho dotazníku

Akce realizované CZEMP v roce 2019

Seminář Tlakové membránové procesy
Na semináři ve svých přednáškách prof. Petr Mikulášek představil Membránové separační metody, Principy a aplikace mikrofiltrace, ultrafiltrace. S principy a vybranými aplikacemi seznámil účastníky semináře Ing. Jiří Cuhorka a na závěr byli účastníci seznámeni s metodami  intenzifikace membránových procesů, které opět přednesl prof. Mikulášek.

Workshop MEMPROPO 2019 - Membránové procesy v potravinářském průmyslu a možnosti inovací
Letošní ročník workshopu MEMPROPO proběhl v Praze, Potravinářské komoře V letošním roce byl workshop rozšířen i o problematiku inovací v dalších segmentech potravinářského průmyslu, zejména při zpracování cereálií a masa. 

Workshop studentských prací - WSP 2019
Sedmý ročník Workshopu studentských prací se konal 16. října 2019 v Mebránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Během workshopu studenti představili celkem 20 příspěvků ve formě přednášek a posterů, ve kterých prezentovali výsledky svých prací.

MEMPUR 2019 - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Národní konference o membránových procesech proběhla na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve dnech 27.5. - 30.5.2019. Akce byla podpořena Libereckým a Pardubickým krajem.

Akce realizované CZEMP v roce 2018

Již 6.ročník workshopu proběhl 24.10.2018 v prostorách českolipského kulturního domu Crystal za podpory města Česká Lípa a města Stráž pod Ralskem.

Workshop MEMPROPO 2018 - závěr projektu KUSmem
V Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem se 18. října 2018 konal již čtvrtý ročník workshopu MEMPROPO – Membránové procesy v potravinářství. Uskutečnil se v závěru projektu Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.

Základní membránové procesy - brožura pro pedagogy a studenty středních škol
Brožura Základní membránové procesy vznikla na základě Strategické výzkumné agendy, vypracované v rámci projektu Membránové procesy (MEMPRO).

MELPRO 2018  - Mezinárodní konference o membránových a elektromembránových procesech
Čtvrtý ročník konference MELPRO,  zabývající se membránovými a elektromembránovými procesy (jehož první ročník  pod názvem ElmemPro se konal v roce 2012), se konal ve dnech 13.-16. května 2018 v hotelu International v Praze.

Akce realizované CZEMP v roce 2017

Workshop studentských prací 2017
5.ročník workshopu proběhl tradičně v prostorách Membránového inovačního centra společnosti MemBrain s.r.o. za podpory města Česká Lípa a města Stráž pod Ralskem dne 18.10.2017.

Workshop MEMPROPO 2017 - Membránové procesy v potravinářství
V prostorách Potravinářské komory ČR (PK ČR) v Praze se uskutečnil 18. října 2017 v pořadí již třetí ročník semináře MEMPROPO – Membránové procesy v potravinářství. Zúčastnilo se ho několik desítek účastníků z vysokých škol, výzkumných ústavů a potravinářských firem.

Prezentace jako nedílná součást vědecké práce
seminář přibližuje posluchačům problematiku správné grafické úpravy textů, obrázků, tabulek atd. Seminář lze připravit po dohodě kdykoliv. 

MEMPUR 2017-  Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
První ročník národní konference o membránových procesech proběhl v prostoroách Univerzity Pardubice ve dnech 29.5. - 1.6.2017. Akce byla podpořena Libereckým krajem.

Akce realizované CZEMP v roce 2016

Workshop studentských prací 2016
Čtvrtý ročník Workshopu studentských prací proběhl 12.10.2016 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. V rámci workshopu studenti představili 33 příspěvků formou ústních prezentací a posterů, v nichž prezentovali výsledky, kterých dosáhli v rámci svého studia na VŠ či studentského programu realizovaného v MIC.

Workshop MEMPROPO 2016 - Membránové pocesy v potravinářství
Letošní, 2.ročník Semináře MEMPROPO 2016, který pořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským, byl zaměřen zejména na podstatné výsledky projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.
Stejně jako v minulém roce byl i letos vydán sborník Membránové procesy v potravinářství 2016.

PERMEA & MELPRO 2016
Konference PERMEA je tradiční konferencí států visegrádské čtyřky, koná se každé tři roky v jednom ze států V4. V roce 2106 ji ve dnech 16.5. - 19.5. 2016 pořádala CZEMP spolu s další tradiční konferencí MELPRO 2016.

Archiv

2015

2014

2013

2012