Czemp

Česká membránová platforma
www.mempur.czPublikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Realizované akce

Akce realizované CZEMP v roce 2020

Dotazníkový průzkum Ohrožuje vaše podnikání nedostatek vody? 
Česká membránová platforma, z.s. získala podporu projektu Membrány pro život (MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786) jehož cílem je zpracování cestovní mapy – vize, kde lze membránové technologie při řešení problémů s nedostatkem vody (v jednotlivých oborech) využít, jak se v daných průmyslových odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich očekávaný přínos. Součástí tvorby cestovní mapy je realizace dotazníkového šetření zaměřeného na problémy firem s aktuálním nedostatkem vody, pokud také řešíte tuto situaci budeme rádi za vyplnění našeho dotazníku

Akce realizované CZEMP v roce 2019

Seminář Tlakové membránové procesy
Na semináři ve svých přednáškách prof. Petr Mikulášek představil Membránové separační metody, Principy a aplikace mikrofiltrace, ultrafiltrace. S principy a vybranými aplikacemi seznámil účastníky semináře Ing. Jiří Cuhorka a na závěr byli účastníci seznámeni s metodami  intenzifikace membránových procesů, které opět přednesl prof. Mikulášek.

Workshop MEMPROPO 2019 - Membránové procesy v potravinářském průmyslu a možnosti inovací
Letošní ročník workshopu MEMPROPO proběhl v Praze, Potravinářské komoře V letošním roce byl workshop rozšířen i o problematiku inovací v dalších segmentech potravinářského průmyslu, zejména při zpracování cereálií a masa. 

Workshop studentských prací - WSP 2019
Sedmý ročník Workshopu studentských prací se konal 16. října 2019 v Mebránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Během workshopu studenti představili celkem 20 příspěvků ve formě přednášek a posterů, ve kterých prezentovali výsledky svých prací.

MEMPUR 2019 - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Národní konference o membránových procesech proběhla na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve dnech 27.5. - 30.5.2019. Akce byla podpořena Libereckým a Pardubickým krajem.

Akce realizované CZEMP v roce 2018

Již 6.ročník workshopu proběhl 24.10.2018 v prostorách českolipského kulturního domu Crystal za podpory města Česká Lípa a města Stráž pod Ralskem.

Workshop MEMPROPO 2018 - závěr projektu KUSmem
V Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem se 18. října 2018 konal již čtvrtý ročník workshopu MEMPROPO – Membránové procesy v potravinářství. Uskutečnil se v závěru projektu Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.

Základní membránové procesy - brožura pro pedagogy a studenty středních škol
Brožura Základní membránové procesy vznikla na základě Strategické výzkumné agendy, vypracované v rámci projektu Membránové procesy (MEMPRO).

MELPRO 2018  - Mezinárodní konference o membránových a elektromembránových procesech
Čtvrtý ročník konference MELPRO,  zabývající se membránovými a elektromembránovými procesy (jehož první ročník  pod názvem ElmemPro se konal v roce 2012), se konal ve dnech 13.-16. května 2018 v hotelu International v Praze.

Akce realizované CZEMP v roce 2017

Workshop studentských prací 2017
5.ročník workshopu proběhl tradičně v prostorách Membránového inovačního centra společnosti MemBrain s.r.o. za podpory města Česká Lípa a města Stráž pod Ralskem dne 18.10.2017.

Workshop MEMPROPO 2017 - Membránové procesy v potravinářství
V prostorách Potravinářské komory ČR (PK ČR) v Praze se uskutečnil 18. října 2017 v pořadí již třetí ročník semináře MEMPROPO – Membránové procesy v potravinářství. Zúčastnilo se ho několik desítek účastníků z vysokých škol, výzkumných ústavů a potravinářských firem.

Prezentace jako nedílná součást vědecké práce
seminář přibližuje posluchačům problematiku správné grafické úpravy textů, obrázků, tabulek atd. Seminář lze připravit po dohodě kdykoliv. 

MEMPUR 2017-  Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
První ročník národní konference o membránových procesech proběhl v prostoroách Univerzity Pardubice ve dnech 29.5. - 1.6.2017. Akce byla podpořena Libereckým krajem.

Akce realizované CZEMP v roce 2016

Workshop studentských prací 2016
Čtvrtý ročník Workshopu studentských prací proběhl 12.10.2016 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. V rámci workshopu studenti představili 33 příspěvků formou ústních prezentací a posterů, v nichž prezentovali výsledky, kterých dosáhli v rámci svého studia na VŠ či studentského programu realizovaného v MIC.

Workshop MEMPROPO 2016 - Membránové pocesy v potravinářství
Letošní, 2.ročník Semináře MEMPROPO 2016, který pořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským, byl zaměřen zejména na podstatné výsledky projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.
Stejně jako v minulém roce byl i letos vydán sborník Membránové procesy v potravinářství 2016.

PERMEA & MELPRO 2016
Konference PERMEA je tradiční konferencí států visegrádské čtyřky, koná se každé tři roky v jednom ze států V4. V roce 2106 ji ve dnech 16.5. - 19.5. 2016 pořádala CZEMP spolu s další tradiční konferencí MELPRO 2016.

Archiv

2015

2014

2013

2012