Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Workshop MEMPROPO 2022 proběhl na VŠCHT Praha

17. říjen 2022 - 10:37 -- czemp
Kategorie článku: 

Letošní ročník workshopu MEMPROPO 2022 se uskutečnil dne 12. října 2022 na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). ÚCHOP se zaměřuje na ochranu životního prostředí technologiemi, které neustále rozvíjí. Jedná se zejména o membránové separace, termodesorpce, in situ chemické oxidace, aplikace nanoželeza a venting (odsávání půdního vzduchu s parami těkavých látek obsažených v zeminách). Na membránových separacích se podílal jeden z velmi aktivních členů organizačního týmu MEMPROPO, a to Ing. Marek Šír, Ph.D. ÚCHOP.

S první přednáškou vystoupil Ing. Jan Drbohlav, CSc. z VÚM s.r.o a její název byl Výroba agrogelů s využitím kyselé syrovátky a odpadů ze zpracování syrovátky membránovými procesy. Přednáška informovala posluchače o nových směrech využití odpadu kyselé syrovátky pro agrogely a xerogely, které vážou vodu a mohou tak při aplikaci pro pěstování rostlin udržet vodu v půdě a rostliny pak lépe rostou i v podmínkách omezených dešťový ch srážek. 

S další přednáškou vystoupil Ing. Marek Šír, Ph.D. z ÚCHOP a její téma bylo Dealkoholizace nápojů pomocí membránových separačních procesů. Přednáška se zaměřila na výsledky membránové destilace modelové směsi etanolu a destilované vody a cílem těchto experimentů je využití membránové destilace pro snížení obsahu etanolu v pivu a vínu. V diskusi k tomuto tématu bylo poukázáno na to, že zásadním problémem při dealkoholizaci piva a vína je zachování senzorických vlastností vína i piva.

Další zajímavou přednáškou byla práce Možnosti omezení foulingu při ultrafiltraci mléka a syrovátky, s níž vystoupil doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc. z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha.  Ultrafiltrace je nejvíce využívaným membránovým procesem při zpracování syrovátky, příp. mléka. Zanášení membrán je při cross-flow filtraci omezováno rychlým prouděním separovaného roztoku nad membránou. V příspěvku byl podán přehled dynamických filtračních systémů, které jsou dalším možným řešením foulingu. Byly rovněž uvedeny příklady aplikace rotačních a vibračních membrán.

Z účasti na workshopu se omluvil zástupce společnosti ASIO, který měl plánovanou přednášku s názvem Recyklace a úprava vod s využitím membránových procesů. V této práci byly představeny výsledky recyklace odpadních vod z automobilového průmyslu.

Další přednáškou tak byla práce Ing. Jakuba Petera, Ph.D. z ÚMCH AV ČR a CZEMP,z.s. s názvem  Technologické cestovní mapy a jejich využití v průmyslu.  Tato práce vznikla v rámci projektu Membrány pro život (MEM4LIFE) CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786. Cestovní mapa byla zaměřena zejména na lepší využívání odpadních vod, zejména komunálních, ale i technologických odpadních vod z průmyslových podniků.

Účastníkům workshopu byl předán sborník přednášek, jehož vytištění bylo zajištěno spoluprací CZEMP a České technologické platformy pro potraviny při PK ČR. Sborník má přidělena tato ISBN čísla – za Czemp ISBN 978-80-907673-9-3 a za ČTPP ISBN 978-80-88019-49-7. V elektronické podobě lze o sborník požádat na adrese info@czemp.cz.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Tento test má za úkol vyzkoušet zda jste skutečný uživatel a zabránit spamovacím robotům v jejich aktivitě.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...