Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

Připravované akce

MEMPUR 2021
Třetí ročník národní konference Membránové procesy pro udržitelný rozvoj se uskuteční na Fakultě chemicko-technologické, Univerzita Pardubice.
Termín: 6. - 7. září 2021

Workshop MEMPROPO 2021
Workshop představí trendy a aplikace membránových procesů v potravinářství. Letošní ročník workshopu proběhne na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Termín: 14.říjen 2020

Workshop studentských prací 2021
Na workshopu studentských prací nabízíme studentům možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží formou ústních prezentací a posterů. Letošní ročník bude zaměřen na výzkum, vývoj a aplikaci membránových procesůtechnologie v ochraně životního prostředí
Termín: 24.listopad 2021