Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Nápověda (FAQ)

V nápovědě (FAQ - často kladené dotazy) najdete návod na práci s webem a odpovědi na otázky k činnosti CZEMP. V případě, že zde svoji odpověď nenajdete, kontaktujte nás na info@czemp.cz. Dotazy jsou členěné do kapitol:

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

AKTUALITY - ČLÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ

DATABÁZE SUBJEKTŮ

NEWSLETTER

INOVAČNÍ ZÁSOBNÍK

DISKUZNÍ FÓRUM

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ČLENSTVÍ V ČESKÉ MEMBRÁNOVÉ PLATFORMĚ

DALŠÍ DOTAZY FAQ


REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

Kdo se může registrovat na www.czemp.cz?

Registrovat se mohou pouze pracovníci členských subjektů CZEMP. Seznam členských subjektů je uveden na http://www.czemp.cz/cs/clenstvi-v-platforme/clenove. Registrací získáte přístup do uzamčených částí (příspěvky pouze pro členy, databáze subjektů).

Jak se zaregistruji na stránkách czemp.cz?

Pokud jste zaměstnancem členského subjektu, klikněte na tlačítko Registrace (vlevo nahoře) a po otevření tohoto okna vyplňte požadované údaje. Po vyplnění formulář odešlete kliknutím na tlačítko Vytvořit nový účet. Pokud kliknete na možnost: Chci být správcem subjektu, získáte oprávnění aktualizovat informace v Databázi subjektů. Počet správců je pro daný subjekt omezený.

K čemu je registrace dobrá? / Co získám registrací na webu czemp.cz?

Registrací na webových stránkách získáváte přístup k článkům, které jsou určeny pouze pro členské subjekty a vstup do Databáze subjektů. Správci subjektu mohou editovat údaje v Databázi subjektů.

Jak se přihlásím na stránky czemp.cz?

Registrovaní uživatelé se přihlásí přes www.czemp.cz/cs/user nebo kliknutím na Přihlášení vlevo nahoře.

Co znamená role autor a správce subjektu?

Správce subjektu má dodatečná práva, která mu umožňují upravovat a aktualizovat informace o daném členském subjektu v Databázi subjektů.
Autor má právo vkládat články, akce a informace z oblasti membránových procesů, na webové stránky CZEMP do sekce Aktuality a kalendář akcí.

Proč u některých stránek není zobrazen plný obsah?

Některé články jsou určeny pouze pro registrované uživatelé členských subjektů.  Pokud se Vám nezobrazuje plný obsah stránky a jste zaměstnancem členského subjektu CZEMP, přihlaste se pod svým přihlašovacím jménem po kliknutí na políčko Přihlášení vlevo nahoře. Pokud nejste zaregistrováni, postupujte podle Jak se zaregistruji na stránkách czemp.cz?

AKTUALITY - ČLÁNKY

Je možné zveřejnit článek?

Ano, článek na web může vložit registrovaný účastník s rolí autor, nebo můžete Váš článek zaslat na adresu info@czemp.cz a bude zveřejněn pracovníky platformy. O roli autor je nutné zažádat na uvedeném emailu.

Kdo může zveřejňovat aktuality na stránkách czemp.cz? (pouze členské subjekty nebo formou inzerce i nečlenský subjekt)

Aktuality/články a akce na stránkách CZEMP mohou zveřejňovat registrovaní uživatelé s rolí Autor. Po schválení administrátora CZEMP bude akce zveřejněna. Zajímavé odkazy na akce nebo články můžete zaslat na adresu info@czemp.cz a bude uveřejněna pracovníky CZEMP.

KALENDÁŘ AKCÍ

Jak často je kalendář akcí aktualizován?

Kalendář akcí je aktualizován v průběhu celého roku.

Jak lze vkládat akce do kalendáře?

Pokud máte akce, které byste chtěli zveřejnit na webu CZEMP, zašlete je na adresu info@czemp.cz nebo můžete požádat o přidělení role autor a akce vložíte sami do kalendáře akcí. Po schválení administrátorem CZEMP bude akce zveřejněna.

DATABÁZE SUBJEKTŮ

Co to je databáze subjektů?

Databáze subjektů je souborem informací o subjektech působících v oblasti membránových procesů. Přístupná je na stránce http://www.czemp.cz/cs/databaze-subjektu. Databáze subjektů CZEMP si klade za cíl mapovat aktuální stav řešení membránové problematiky v České republice. Obsah databáze subjektů je přístupný pouze členům České membránové platformy. Je členěna do oblastí:

 • věda a výzkum
 • vývoj a inovace transfer
 • výroba a distribuce
 • aplikační sféra

Databáze obsahuje tyto informace:

 • popis subjektu
 • kontaktní informace
 • využívané membránové procesy (propojené se seznamem a popisem membránovývh procesů)
 • členství v českých i mezinárodních profesních organizacích
 • nabízené služby, produkty a technologie
 • týmy odborníků
 • přístrojové a vybavení
 • přehled řešených projektů
 • seznam kooperujících pracovišť
 • přehled publikací

Jak se mění informace v databázi subjektů?

Členské subjekty si mohou údaje v databázi doplňovat a měnit přes svého zástupce, který se zaregistruje. Pokud chcete editovat data  u vašeho subjektu, nejdříve se musíte zaregistrovat. Při registraci je nutné zaškrtnout, že chcete být správcem subjektu a zvolit svoji organizaci. Po potvrzení Vám přijdou přístupové údaje a můžete se přihlásit. Poté je možné vkládat a doplňovat údaje v databázi subjektů.

Pokud zapomenete zaškrtnout, že chcete být správcem subjektu, o roli správce subjektu je možné požádat dodatečně i po registraci zasláním požadavku na info@czemp.cz.

Mohou být v databázi subjektů i nečlenské organizace?

Ano, v databázi mohou být i subjekty, které nejsou členy CZEMP. Cílem je, aby databáze obsahovala kompletní informace o subjektech z akademické i průmyslové sféry působících v oblasti membránových procesů. Přístup a zařazení do databáze a možnost editace údajů je zpoplatněna jednorázovou částkou 5.000 Kč.

Je databáze propojena s jinými aplikacemi na stránkách?

Ano, databáze je propojena se Seznamem membránových procesů http://www.czemp.cz/cs/membranove-procesy/seznam-membranovych-procesu a s Aplikacemi membránových procesů http://www.czemp.cz/cs/membranove-procesy/seznam-aplikaci. Proto je nutné věnovat pozornost sekci Membránové technologie a procesy a vybrat všechny využívané membránové procesy dle uvedené nabídky (Postup: vybrat z nabídky příslušnou kategorii, stisknout tlačítko přidat. Přidávat lze i více kategorií. Na konci nezapomeňte výběr uložit).

Jak často je databáze aktualizovaná?

Databázi si aktualizují pověření pracovníci organizace (správci subjektu), kteří mají oprávnění k editaci údajů. Jednou ročně vyzve CZEMP správce k aktualizaci údajů případně doplní důležité informace z dostupných zdrojů. Za údaje v databázi odpovídají členové.

NEWSLETTER

Jak často je newsletter vydáván a co obsahuje?

Newsletter vydává a rozesílá CZEMP na kontakty členských subjektů. Obsahuje aktuální články a akce z kalendáře na webových stránkách czemp.cz. Rozesílán je přibližně v dvouměsíčním intervalu.

Jak se přihlásím/odhlásím k odběru newsletteru?

K odběru newsletteru se přihlásíte registrací na czemp.cz nebo odběrem na titulní stránce vpravo dole zadáním emailové adresy. Stejným způsobem funguje odhlášení ze zasílání newsletteru – v profilu po přihlášení (kliknutím na přihlašovací jméno vpravo nahoře) nebo odhlášením na titulní stránce.

INOVAČNÍ ZÁSOBNÍK

K čemu slouží inovační zásobník?

Inovační zásobník je místem pro dotazy, výměnu nápadů a zkušeností z membránové problematiky a příbuzných oborů. Slouží k mezioborové výměně informací a podnětů a tím napomáhá k řešení skrytých problémů či otázek.
Do zásobníku je možné vložit dotaz, který bude následně zveřejněn na webu nebo zaslán pracovníkům czemp. Ti dotaz zhodnotí a předají dle charakteru zástupcům členských subjektů, kteří se danou problematikou zabývají.

Jak lze zadat dotaz do inovačního zásobníku?

Zobrazí se dotaz v inovačním zásobníku všem uživatelům?

DISKUZNÍ FÓRUM

Jak lze zadat dotaz do diskuzního fóra?

Pokud chcete zadat nové téma do diskuzního fóra musíte se přihlásit pod svým přihlašovacím jménem. Diskuzní fórum najdete v sekci Inovace a transfer. Klikněte na Vytvořit nové téma otevře se Vám obrazovka, do položky Název zadejte název tématu, samotné téma vložte do kolonky Body, text v této části můžete v případě zájmu editovat po kliknutí na šipku označenou na obrázku modře. Zadané téma vložíte na webové stránky kliknutím na políčko Uložit.

Může diskutovat i nepřihlášený uživatel?

Do diskuse se mohou zapojit pouze registrovaní uživatelé.

Jaký je rozdíl mezi diskuzním fórem a inovačním zásobníkem?

Diskuzní fórum slouží k volné diskuzi uživatelů na téma, které si vytvoří. Inovační zásobník je místem pro dotazy, výměnu nápadů a zkušeností z membránové problematiky a příbuzných oborů. Slouží k mezioborové výměně informací a podnětů a tím napomáhá k řešení skrytých problémů či otázek. Do zásobníku je možné vložit dotaz, který bude následně zveřejněn na webu nebo zaslán pracovníkům czemp. Ti dotaz zhodnotí a předají dle charakteru zástupcům členských subjektů, kteří se danou problematikou zabývají.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Kde najdeme na webu informace o volných pracovních místech?

Volná pracovní místa, která nabízí naše členské subjekty, najdete v části Inovace a transfer/Volná pracovní místa.

Jak lze zveřejnit nabídky pracovních pozic?

Nabídku volných pracovních míst ve Vaší organizaci, která chcete zveřejnit na stránkách http://www.czemp.cz zasílejte na adresu info@czemp.cz

ČLENSTVÍ V ČESKÉ MEMBRÁNOVÉ PLATFORMĚ

Kdo jsou členové CZEMP?

Jak je možné stát se členem CZEMP?

DALŠÍ OTÁZKY FAQ

Má CZEMP profil na facebooku?

Je možné ze stránek www.czemp.cz odebírat RSS?

Jak lze zveřejnit článek/aktualitu nebo akci na vašich stránkách?

Aktuality/články na stránkách CZEMP mohou zveřejňovat registrovaní uživatelé s rolí Autor, zajímavé odkazy na akce nebo články můžete zaslat na adresu info@czemp.cz a bude uveřejněna pracovníky CZEMP.

Je možné inzerovat na vašem webu?