Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Organizační struktura

Představenstvo

Předseda představenstva:
Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

Místopředseda představenstva:
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Členové představenstva:
Ing. Petra Malíková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)
doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů v.v.i. AV ČR)
doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Petr Tichovský (INTERLACTO, spol. s r.o.)
prof. Ing. Petr Sysel, CSc. (VŠCHT Praha)

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady – Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH AV ČR)
Člen dozorčí rady – Ing. Dr. Hana Jiránková (Univerzita Pardubice)
Člen dozorčí rady – Ing. Pavlína Pluhařová (MemBrain s.r.o.)

Výkonný ředitel České membránové platformy
Ing. Miroslav Strnad

Čestný předseda České membránové platformy
Ing. Miroslav Bleha, CSc. (Česká membránová platforma, ÚMCH AV ČR)

Zaměstnanci České membránové platformy
Ing. Jan Bartoň, CSc. - projektový manažer
Ing. Blanka Košťálová - projektový manažer