Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Organizační struktura

Představenstvo

Předseda představenstva:
Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)

Místopředseda představenstva:
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Členové představenstva:
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů v.v.i. AV ČR)
doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (MemBrain s.r.o.)
Ing. Marek Šír, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Petr Tichovský (INTERLACTO, spol. s r.o.)
 

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady – Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH AV ČR)
Člen dozorčí rady – Ing. Dr. Hana Jiránková (Univerzita Pardubice)
Člen dozorčí rady – Ing. Petra Malíková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Výkonný ředitel České membránové platformy
Ing. Miroslav Strnad

Čestný předseda České membránové platformy
Ing. Miroslav Bleha, CSc. (Česká membránová platforma, ÚMCH AV ČR)

Zaměstnanci České membránové platformy
Ing. Jan Bartoň, CSc. - projektový manažer
Ing. Blanka Košťálová - projektový manažer