Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

News

13.03.2018 - 13:16 | News

Z organizačních důvodů byl zrušen seminář "Analytické metody pro výzkum polymerních membrán", který byl plánován na středu 14. března 2018 v Plzni. 

Děkujeme za pochopení!

07.02.2018 - 09:47 | News, Vzdělávání, Semináře
Analytické metody pro výzkum polymerních membrán

Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s NTC-ZČU Plzeň, MemBrain s.r.o., VŠCHT Praha a Technickou univerzitou v Liberci pořádá dne 14.3.2018 seminář na téma Analytické metody pro výzkum polymerních membránSeminář proběhne v areálu vědecko-technického parku v Plzni, Teslova 5 od 9:00 hodin.

23.01.2018 - 10:25 | Membránové procesy, News
www.melpro.cz

Ve dnech 13. - 16. 5. 2018 v Hotelu International v Praze pořádá Česká membránová platforma, z.s., ve spolupráci se společností AMCA s.r.o.,  již 4. ročník konference MELPRO 2018 se zaměřením na membránové a elektromembránové procesy. Odborný program konference bude v letošním roce rozšířen o čtyři panelové diskuse, moderované odborníky na danou oblast a diskuzi s nimi povedou také zástupci průmyslové a akademické sféry.
Přijďte se dozvědět aktuální informace o současných trendech využití membránových procesů a jaké je předpokládané budoucí zaměření výzkumu a vývoje. Registrace na konferenci a příjem abstraktů byly otevřeny a termín pro zasílání příspěvků je 4. březen 2018. Podrobnější informace o vědeckém i sociálním programu konference najdete na webových stránkách www.melpro.cz

21.11.2017 - 14:44 | News

Exkurzi do Dolní Rožínky uspořádala Česká membránová platforma, z.s. pro zájemce z řad svých členů. Akce se konala 15. listopadu 2017 a účastníci navštívili lokalitu, kde v letošním roce skončila šedesátiletá těžba uranové rudy.

27.10.2017 - 10:24 | News

V prostorách Potravinářské komory ČR (PK ČR) v Praze se uskutečnil 18. října 2017 v pořadí již třetí ročník semináře MEMPROPO – Membránové procesy v potravinářství. Zúčastnilo se ho několik desítek účastníků z vysokých škol, výzkumných ústavů a potravinářských firem. Seminář se uskutečnil v rámci projektu KUSmem - Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi QJ1510341 v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Seminář byl uspořádán spoluprací České technologické platformy pro potraviny při PK ČR a České membránové platformy (CZEMP), které mají v náplni své práce diseminaci výsledku projektu KUSmem. 

25.10.2017 - 10:33 | News

Pátý ročník Workshopu studentských prací uspořádala Česká membránová platforma, z.s. za podpory Libereckého kraje, města Česká Lípa a společnosti MEGA a.s. Partnerem akce byla společnost MemBrain s.r.o. Na rozdíl od předcházejících ročníků, kdy účastníci preferovali posterové prezentace, byl v letošním roce nejvyšší počet ústních prezentací za dobu konání Workshopu studentských prací. Pátý ročník této tradiční akce se konal 18. října 2017 ve Stráži pod Ralskem. V čele komise, hodnotící prezentované příspěvky, stál Ing. P. Izák, Ph.D., DSc. (ÚCHP Praha AV ČR v.v.i.) a společně se svými kolegy Ing. L. Brožovou, Ph.D. (ÚMCH AV ČR v.v.i.), Ing. J. Peterem, Ph.D. (ÚMCH AV ČR v.v.i.), Ing. R. Válkem, Ph.D. (MemBrain s.r.o.) a prof. W. Kujawskim (Nicolaus Copernicus University, Toruń Poland) vybrali z 16 přednášek a 12 posterů tři oceněné příspěvky. V letošním roce bylo možné, díky účasti polských studentů, prezentovat své příspěvky v anglickém jazyce, čehož využila řada českých účastníků. 

Krátce

CZEMP realizuje projekt MEMPRO - Membránové procesy (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060 Projekt je řešen v rámci programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Vyzkoušejte samostudijní kurz o Membránových procesech.

KALENDÁŘ AKCÍ CZEMP:
(více informací o akcích zde)

NOVINKY:

12.2.2018
Záštitu nad konferencí MELPRO 2018 převzal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

1.2.2018
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval rektory veřejných vysokých škol (více zde), mezi kterými jsou i rektoři našich akademických členů Univerzity Pardubice a Technické univerzity v Liberci.

31.1.2018
MELPRO 2018  - Dalším mediálním partnerem konference se staly časopisy All for Power a Automatizace v potravinářství

25.1.2018
MELPRO 2018 - Mediálními partnery konference se staly GWI a Chemagazín.

24.1.2018
OMLUVA - v průběhu aktualizace systému webových stránek CZEMP (23.-24.1.2018) došlo automaticky k nechtěnému opětovnému rozesílání zpráv z archivu. Než jsme tuto skutečnost zjistili a zjednali nápravu, došlo k odeslání několika desítek zpráv, za což se tým CZEMP omlouvá.

19.1.2018
MELPRO 2018 - Jména klíčových přednášejících a názvy těchto přednášek jsou zveřejněny ZDE

10.1.2018
MELPRO 2018 - Pozvánku k plenárním přednáškám konference přijali - Benny D. FREEMAN (USA), Lidietta GIORNO (Itále), Kew-Ho LEE (Korea), Kang LI (Velká Británie) a Yong WANG (Čína). Více informací ZDE

2.1.2018
MELPRO 2018 - Generálním sponzorem konference se stala skupina firem MEGA

07. 08. 2017
MELPRO 2018 - Mezinárodní konference se uskuteční v Hotelu International v Praze

 

 

Členským subjektům CZEMP nabízíme možnost prezetace jejich aktivit a akcí z oblasti membránových procesů a zveřejnění informací o volných pracovních místech na našich stránkách a v newsletteru. Kontatujte nás a váš příspěvek rádi zveřejníme na webu, v kalendáři akcí a na facebooku.

 

Buďte ve spojení s CZEMP i na facebooku a youtube.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz