Czemp

Česká membránová platforma
Publikace CZEMPZařízeníMembránaLMŠ-fotoPlochaMELPRO 2018

News

12.09.2016 - 11:15 | Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma nabízí sérii odborných publikací věnovaných problematice membránových procesů: Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový slovník, publikaci Membránové procesy a tři monografie Elektromembránové procesy, Tlakové membránové procesy a Membránové dělení plynů a par.

11.07.2016 - 16:13 | News

Dne 13. října 2016 se bude v Membránovém inovačním centru (MIC) ve Stráži pod Ralskem konat seminář MEMPROPO k projektu QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). ​
Semináři bude předcházet výjezdní zasedání řídícího výboru, které se také uskuteční v prostorách (MIC) dne 12. října 2016.

 

14.06.2016 - 10:32 | News

Na základě řady žádostí o zpracování vodných roztoků solí, pro které by bylo výhodné využít elektrodialýzu s bipolárními membránami, bychom vás rádi pozvali na workshop, jehož tématem bude teorie a praxe elektrodialýzy s bipolárními membránami (EDBM). Workshop se bude konat v týdnu od 19. - 23. 9. 2016 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem
Pro účastníky workshopu bude připravena série přednášek o teoretických základech EDBM, diskuse jednotlivých případů a možnost přivézt si vlastní vzorky k testování na laboratorním systému EDBM v laboratořích společnosti MemBrain s.r.o. – v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem.

06.06.2016 - 13:22 | News

V týdnu od 16.5.2016 do 19.5.2016 se v Praze konala mezinárodní konference zaměřená na membránové procesy PERMEA & MELPRO 2016. 

Konference se zúčastnilo více než 250 účastníků – vědců, výzkumníků a podnikatelů ze 33 zemí celého světa, kteří se v průběhu konference dělili o své poznatky a zkušenosti. Celkem bylo představeno 243 příspěvků, 94 přednášek a 149 posterových prezentací.

01.06.2016 - 09:13 | News

Dne 12. 10. 2016 se bude v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain konat 4.ročník Workshopu studentských prací. Studentům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Termín pro zasílání abstraktů a full textů v anglickém jazyce je 9. 9. 2016.
Registrujte se zde.

30.12.2015 - 11:27 | News

Česká membránová platforma v září 2015 podala žádost o podporu konference PERMEA & MELPRO z Visegradskeho fondu - Stadard Grants. V prosinci 2015 rozhodla rada vyslanců o přidělení podpory celkem 101 projektům a jedním z nich je i konference PERMEA & MELPRO 2016, jejímž pořadatelem je Česká membránová platforma. Konference se bude konat ve dnech 15-19.5.2016 v Praze a více informací o ní získáte na www.permea2016.cz

Krátce

Vyzkoušejte samostudijní kurz o Membránových procesech.

KALENDÁŘ AKCÍ CZEMP:

  • 12.10.2016: Workshop studentských prací - 4.ročník
  • 13.10.2016: Seminář MEMPROPO - Seminář k projektu QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). Informaci o semináři z minulého roku naleznete zde

NOVINKY:

3.6.2016: PERMEA & MELPRO 2016: V týdnu od 16.5.2016 do 19.5.2016 proběhla v Praze unikátní celosvětová dvojkonference zaměřená na membránové procesy PERMEA & MELPRO 2016. Konference PERMEA – membránová konference Visegrádských zemí a MELPRO – mebránové a elektromembránové procesy.

12.1.2016: Změna názvu a sídla CZEMP 
K 7.1.2016 Česká membránová platforma, v souladu s NOZ o přeměně občanských sdružení na spolky, upravila svůj název na Česká membránová platforma, z.s. a dále změnila své sídlo na Mánesova 1580, Česká Lípa. Ostatní údaje, e-mailové adresy a telefonní čísla zůstávají beze změny.

 

Členským subjektům CZEMP nabízíme možnost prezetace jejich aktivit a akcí z oblasti membránových procesů a zveřejnění informací o volných pracovních místech na našich stránkách a v newsletteru. Kontatujte nás a váš příspěvek rádi zveřejníme na webu, v kalendáři akcí a na facebooku.

 

Buďte ve spojení s CZEMP i na facebooku a youtube.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz