Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Obecné informace o členství

Členství v platformě

CZEMP je otevřenou organizací a předpokládá vstup dalších subjektů. Členem platformy se mohou stát jak fyzické osoby se zájmem o membránovou problematiku, tak i právnické osoby z výzkumu, aplikace i vzdělávání v oblasti polymerů, anorganických materiálů, konstrukce a výroby specializovaných strojních zařízení, výrobních a ekologických technologií apod. Postup přijímání nových členů se řídí stanovami CZEMP a členství má dvě úrovně, lišící se mírou práv a povinností souvisejících s členstvím v platformě.

  • ŘÁDNÝ ČLEN – je v plném rozsahu nositelem práv a povinností souvisejících s členstvím v platformě. Řádný člen se může účastnit valné hromady, přičemž představenstvo, dozorčí rada a ředitel mohou být volení pouze ze zástupců řádných členů.
  • PŘIDRUŽENÝ ČLEN/STUDENT – je oprávněn účastnit se na základě pozvání vybraných akcí platformy, na kterých má poradní hlas. Je informován o výsledcích jednání orgánů platformy.

Přihláška ke stažení ZDE.

Členství v platformě je zpoplatněno.

Typ člena Vstupní příspěvek (Kč) Roční příspěvek (Kč)
Právnická osoba Fyzická osoba Právnická osoba Fyzická osoba
Řádný 30.000,- 0,- 10.000,- 500,-
Přidružený/student ----- 0,- ----- 200,-

Členství v CZEMP přináší svým členům:

  • informace o aktivitách dalších subjektů v ČR, EU a ve světě
  • informace o konferencích, workshopech a dalších odborných akcích konaných v tuzemsku i v zahraničí
  • možnost účastnit se na společných projektech v oblasti membránových technologií

Další výhody členství najdete ZDE.

Stanovy ke stažení ZDE.

V případě, že máte zájem stát se členy CZEMP, kontaktujte nás na info@czemp.cz nebo tel. +420 724 959 544.