Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

 1. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Česká membránová platforma, z.s. Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa, e-mail: info(at)czemp.cz, IČ 22688218 (CZEMP).
 2. Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 3. Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o plánovaných akcích pořádaných CZEMP, vydaných publikacích a rozesílání newsletterů o novinkách a probíhajících aktivitách v oboru.
 4. Předmětem zpracování je jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa . Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat 10 let.
 5. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněných zákonem.
 6. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email info@czemp.cz.
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 8. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.