Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Nabízené služby

Česká membránová platforma nabízí svým členům řadu služeb. Využijte všech možností členství v CZEMP. Kromě těchto služeb nabízíme individuální služby pro členské i nečlenské subjekty.

Česká membránová platforma nabízí svým členům tyto služby:

 • Účast na realizovaných projektech
 • Možnost bezplatného vzdělávání a školení pro členské subjekty CZEMP 
 • Informační servis: kalendář akcí, newsletter, novinky z oblasti membránových procesů, aktuální výzvy a další. Vše na www.czemp.cz
 • Bezplatná účast členů na pořádaných akcích, sleva registračních poplatků vybraných konferencí
 • Přístup a zařazení subjektu do databáze subjektů (přístrojové vybavení, tým odborníků, relevantní technologie apod.) na www.czemp.cz/cs/databaze-subjektu
 • Vzdělávání zástupců členských subjektů formou odborných seminářů a kurzů
 • Podpora výuky a vzdělávání v oboru, propagace a popularizace membránových procesů, mapování stavu výuky na vysokých školách
 • Zajištění tuzemských stáží pro výzkumné a akademické pracovníky a odborných praxí pro studenty VŠ
 • Prezentace aktivit členských subjektů (technologie, výrobky, publikace, patenty apod.) na webových stránkách a v rámci platformou pořádaných akcí
 • Vydávání odborné literatury, sleva na publikacích vydaných CZEMP: učebnice Membránové procesy, CZ-AJ membranologický výkladový slovník
 • Zveřejnění volných pracovních míst v oboru membránových procesů

Kontaktujte nás pro více informací o nabízených službách a neváhejte využít poskytovaných služeb. Více informací o členství v CZEMP najdete zde nebo nás kontaktujte.

Další nabízené služby

 • Organizace seminářů, workshopů a konferencí na míru (organizace akce, oslovení  účastníků, realizace akce, zajištění navazujících služeb, komunikace s účastníky apod.)
 • Administrace projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních a grantových zdrojů., dotační management v oblastech výzkum, vývoj, inovace, podnikání, vzdělávání
 • Zařazení nečlenské organizace do databáze subjektů obsahující podrobné informace o subjektu: přístrojové vybavení, tým odborníků, relevantní technologie kooperující pracoviště apod.
 • Marketingové služby, odborné studie z oblasti membránových procesů
 • Inzerce a propagace organizace na webových stránkách www.czemp.cz, tištěných materiálech, publikacích a pořádaných akcích

Kontaktujte nás pro více informací o nabízených službách a členství v CZEMP