Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Základní membránové procesy

ZÁKLADNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Milan Šípek
(Praha 2018, ISBN 978-80-906831-5-0, 978-80-7592--023-2)

Brožura Základní membránové procesy vznikla na základě Strategické výzkumné agendy, vypracované v rámci projektu Membránové procesy (MEMPRO). Tento projekt je financován  Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a příjemcem podpory je Česká membránová platforma, z.s. Na vypracování Strategické výzkumné agendy se podílely jednotlivé expertní skupiny. Vedoucím expertní skupiny pro Tlakové membránové procesy je Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. z Univerzity Pardubice, vedoucím skupiny Membránové dělení plynů a par a pervaporace je Ing.Pavel Izák, Ph.D., DSc. z Ústavu chemické techniky AV ČR, v.v.i., vedoucím expertní skupiny pro Elektromembránové procesy je Ing. Petr Křižánek, CSc. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o. a vedoucím expertní skupiny Membránové materiály je Ing.Miroslav Bleha, CSc. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o. Vedoucím všech expertních skupin projektu je Doc.Ing. Milan Šípek, CSc. z výzkumného centra MemBrain, s.r.o.

Cena knihy je 150 Kč, poštovné a balné 80 Kč. Obě ceny jsou včetně DPH.
Cena pro členy CZEMP je 100 Kč vč. DPH.