Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Vzdělávání

 
17.06.2021 - 08:59 - News, Vzdělávání, Semináře

Dne 21. června 2021 se bude v Technologickém centru AV ČR,  Ve Struhách 27, Praha 6 konat informační seminář Program Horizont Evropa - připravované výzvy v oblasti Klastrů 4, 5 a 6, který se zaměří na možnosti financování  špičkových inovačních projektů z evropského programu Horizont Evropa. Účastníci získají přehled o struktuře programu H2020 a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy. Seminář je bez poplatků, náklady jsou hrazeny z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).
Seminář je bez poplatků, náklady jsou z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).

Pro účast na semináři se registrujte ZDE

12.09.2016 - 11:15 - Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma nabízí sérii odborných publikací věnovaných problematice membránových procesů: Membránové procesy a monografie Elektromembránové procesy, Tlakové membránové procesy a Membránové dělení plynů a par.

 

02.11.2015 - 10:21 - News, Vzdělávání

Již třetí ročník Workshopu studentských prací se konal dne 21. října 2015 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří akci podpořili.

16.10.2015 - 09:43 - News, Vzdělávání

Dovolujeme si připomenout, že dne 21.10.2015 se v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem koná již třetí ročník Workshopu studentských prací, jehož tématem jsou membrány a membránové procesy.

13.07.2015 - 15:15 - News, Vzdělávání, Semináře

XXXII. ročník Letní membránové školy (LMŠ) se uskutečnil ve dnech 21-26.června 2015 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Prestižní membránové školy jejímž tématem byly integrované a elektromembránové procesy, se zúčastnilo 70 odborníků z 16 zemí světa. Na LMŠ bylo prezentováno 20 zajímavých příspěvků předních světových i tuzemských expertů např. prof. Enrico Drioli (University of Calabria, Itálie) či prezidenta Evropské membránové společnosti prof. Barta Van der Bruggena (University of Leuven, Belgie). Česká republika byla reprezentována Ing. Alešem Černínem, Ph.D. ze společnosti MemBrain  s.r.o., jenž byl i předsedou vědeckého výboru a také Ing. Lubošem Novákem, CSc. generálním ředitelem společnosti MEGA a.s. a Ing. Pavlem Izákem, Ph.D. oba jsou držitelé významného ocenění Česká hlava.

19.11.2014 - 15:02 - News, Vzdělávání, Semináře

Seminář Membránové procesy v mlékárenství, který dne 11. listopadu 2014 uspořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Českou membránovou platformou pro potraviny a Potravinářsou komorou navštívilo více než padesát zájemců z řad zástupců mlékárenských a potravinářských provozů a pracovníků z akademické sféry. Původní program semináře byl doplněn o zajímavé postřehy z praxe týkající se čištění průmyslových odpadních vod v mlékárenském průmyslu a o příspěvek na téma aplikační možnosti elektrodialýzy v mlékárenském průmyslu. Vysoká účast a zájem přednášejících ukázal na zvyšující se zájem o membránové technologie v České republice. Po semináři následovalo úvodní jednání pracovní skupiny "Membránové procesy v potravinářství" za účasti průmyslové i akademické sféry, zástupců obou platforem a Potravinářské komory. Prezentace přenášejících naleznete v příloze článku.

03.11.2014 - 12:43 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny vás zvou na seminář Membránové procesy v mlékárenství, který se koná 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v sídle Potravinářské komory Praze Malešicích. Seminář se bude věnovat teorii a aplikacím membránových procesů a jejich využití v potravinářství a v mlékárenském průmyslu, program doplní přednáška o využití vedlejších proudů membránových procesů v mlékárenství a v neposlední řadě budou prezentovány praktické zkušenosti s demineralizací syrovátky pomocí elektrodialýzy v závodě Moravia Lacto v Jihlavě. Aktualizace a doplnění programu.

03.11.2014 - 08:58 - News, Vzdělávání

Evropská membránová společnost (EMS) podporuje vědeckou a výzkumnou činnost na poli membránových procesů a zejména aktivity vedoucí k zapojení mladých vědců a zájemců o problematiku membránových procesů. Pro podporu těchto aktivit každoročně vyhlašuje výzvu na pořádání prestižní Letní membránové školy (LMŠ) a organizátorem jejího XXXII. ročníku v roce 2015 se stala Česká membránová platforma  (CZEMP) spolu se svými partnery. XXXII. ročník LMŠ s názvem „Integrované a elektromembránové procesy“ se bude konat v nově otevřeném Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem a na Technické univerzitě v Liberci v termínu 21. – 26. června 2015

03.11.2014 - 08:29 - Membránové procesy, News, Projekty, Vzdělávání

Na konci září 2014 Česká membránová platforma úspěšně ukončila realizaci projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/17.0095), která trvala 36 měsíců a přinesla stabilizaci a rozvoj sítě subjektů působících na poli membránových procesů. Důraz byl kladen především na vzdělávání laické i odborné veřejnosti, popularizaci membránových procesů a organizaci řady seminářů, workshopů a konferencí. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patřilo vydání tří monografií o membránových procesech, zavedení výukového modulu na VŠ , zavedení systému odborných praxí a stáží, vytvoření e-learningového kurzu nebo zpracování naučného videa. Cílem projektu bylo také vytvoření podmínek pro rozvoj průmyslového odvětví, vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků schopných do budoucna zabezpečit nezávislé fungování platformy a zapojení platformy do nadnárodních struktur.

31.10.2014 - 12:13 - Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Neformálního setkání u příležitosti vydání řady monografií o membránových procesech se zúčastnili jednotliví autoři , představitelé a členové České membránové platformy, zástupci akademické sféry, studenti a další hosté. Vydání monografií bylo podpořeno projektem ARoMem financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Setkání organizovala Česká membránová platforma dne 30. září 2014 v Národní technické knihovně v Praze.

Stránky