Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Vzdělávání

 
31.10.2014 - 11:40 - News, Vzdělávání, Praxe, Semináře

Již druhý ročník Workshopu studentských prací se konal dne 25. září 2014 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. V rámci workshopu studenti představili formou ústních prezentací a posterů výsledky, kterých dosáhli v rámci studentského programu. Kvalitu prací hodnotila komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty, texty přednášek a recenzemi jednotlivých prací. V závěru workshopu byla udělena ocenění za nejlepší přednášky a poster. 

06.10.2014 - 14:09 - News, Vzdělávání, Semináře

Se zájmem se setkal seminář, který dne 9. září 2014 uspořádala Česká membránová platforma o.s. pro zájemce z řad zaměstnanců státní správy a pro pracovníky společností, které membránové procesy využívají, nebo jsou jejich potenciálními uživateli - VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE. Přítomní se shodli na tom, že v souvislosti s požadavky trvale udržitelného rozvoje společnosti, jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu vod a zpřísňují se požadavky na jejich čištění. Stávající procesy čištění je nutné nahrazovat novými moderními technologiemi a požadavky na takové technologie splňují membránové procesy.

19.09.2014 - 10:32 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma (CZEMP) ve spolupráci s MemBrain s.r.o. nabízí studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia možnost prezentace výsledků své práce na druhém ročníku WORKSHOPU STUDENTSKÝCH PRACÍ, který se bude konat 25.9.2014 v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Studentům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Konečný termín pro zaslání abstraktu/plného textu je 25.8.2014. Podrobný program ke stažení ZDE

02.09.2014 - 12:20 - Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma (CZEMP) u příležitosti vydání monografií o membránových procesech zve odbornou i laickou veřejnost na slavnostní křest  tří odborných publikací věnovaných problematice membrán a membránových procesů – Tlakové membránové procesy“, „Membránové dělení plynů a par“ aElektromembránové procesy“, které byly vydány ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Křest se koná dne 30.9.2014 od 14.00 hod v Národní technické knihovně, Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice. Křtu se zúčastní editoři a autoři monografií, zástupci CZEMP, VŠCHT a další významní hosté z akademické i průmyslové sféry využívající membránové technologie. Vydání monografií představuje jeden z hlavních výstupů projektu ARoMem realizovaný Českou membránovou platformou.

28.08.2014 - 12:59 - News, Vzdělávání, Kurzy

Česká membránová platforma o.s. nabízí na svých webových stránkách možnost seznámení se s oblastí membránových procesů, jak laické veřejnosti, tak hlubšího studia např. studentům středních i vysokých škol a dalším zájemcům o problematiku membránových procesů. Studium poskytuje individuální a jednoduchou formou prostřednictvím e – learningového samostudijního kurzu „Základy membránových procesů“.

08.08.2014 - 10:57 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) zve pracovníky státní správy, samosprávy a další zájemce o tuto problematiku na informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE, který se koná 9. září 2014 od 9:30h v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Cílem semináře je zvýšit povědomí o možnostech uplatnění a zavádění membránových technologií při ochraně a čištění vod zejména při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod či skládkových vod. Podrobný program semináře najdete v příloze článku.

26.06.2014 - 15:39 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala workshop Membránové procesy v mlékárenství, který se konal ve dnech 24.-25. června 2014 v společnosti MoraviaLacto a.s. v Jihlavě. Součástí programu byla i velmi zajímavá exkurze do výrobních prostor společnosti Moravia Lacto, která využívá elektrodialýzu pro výrobu demineralizované syrovátky. Obdobně zaměřený bude seminář s názvem Membránové procesy v mlékárenství, který se uskuteční na podzim 2014 (říjen - listopad). Určen bude pro technology v mlékárnách, výzkumné a akademické pracovníky, management firem, dále pro studenty a další zájemce o problematiku membránových procesů v potravinářství a mlékárenství.

27.05.2014 - 13:25 - News, Vzdělávání

Česká membránová platforma o.s. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. uspořádala ve dnech 18. – 21. května 2014 konferenci zaměřenou na membránové a elektromembránové procesy. Konferenci MELPRO, která si kladla za cíl propojit výsledky vědy s potřebami průmyslu, navštívilo 120 účastníků z 16 zemí světa se 40 přednáškami a 53 postery. Hlavní program letošního ročníku doplnily doprovodné akce, jakými byly společenské večery, studentská soutěž, prezentační stánky průmyslových partnerů a exkurze do výrobních prostor společnosti MEGA a.s. a do nově vybudovaného Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Mezi přednášejícími nechyběli světoví odborníci v oblasti membránové problematiky. Konferenci zahájil úvodní plenární přednáškou prof. Bart Van der Bruggen (European Membrane Society, Belgium). Dalšími plenárními přednášejícími byli Enrico Drioli (Itálie), Viktor Nikonenko (Rusko) a Bernard Mack (USA).

 

20.03.2014 - 14:34 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem workshop Integrované membránové procesy, který se konal ve dnech 4.-5. března 2014 na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT v Brně. Součástí dvoudenního programu byla i exkurze do státního podniku DIAMO a.s., o.z. GEAM v Dolní Rožínce. Workshopu a následné exkurze se zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslových podniků, které využívají membránové technologie. Prezentace přednášejících jsou pro zájemce přiloženy k článku. 

20.01.2014 - 10:22 - News, Projekty, Vzdělávání, Praxe, Stáže

Rovněž v roce 2013 podpořila Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci projektu ARoMem studenty mimopražských VŠ a pracovníky V&V formou zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, zahraničních stáží V&V pracovníků na prestižních evropských pracovištích a v neposlední řadě nabídla cyklus vzdělávacích přednášek v rámci systematizace výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR. Podpora bude pokračovat i v roce 2014.

Stránky