Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Křest monografií o membránových procesech v Národní technické knihovně

2. září 2014 - 12:20 -- czemp

Česká membránová platforma (CZEMP) u příležitosti vydání monografií o membránových procesech zve odbornou i laickou veřejnost na slavnostní křest  tří odborných publikací věnovaných problematice membrán a membránových procesů – Tlakové membránové procesy“, „Membránové dělení plynů a par“ aElektromembránové procesy“, které byly vydány ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Křest se koná dne 30.9.2014 od 14.00 hod v Národní technické knihovně, Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice. Křtu se zúčastní editoři a autoři monografií, zástupci CZEMP, VŠCHT a další významní hosté z akademické i průmyslové sféry využívající membránové technologie. Vydání monografií představuje jeden z hlavních výstupů projektu ARoMem realizovaný Českou membránovou platformou.

První z řady monografií, „Tlakové membránové procesy“, jejímž autorem je prof. Petr Mikulášek, CSc. a kolektiv z Univerzity Pardubice, vyšla na konci roku 2013 a pojednává o teoretických základech tlakových membránových procesů, membránových materiálech, způsobech a metodách charakterizace membránových materiálů, navrhování, popisu, matematického modelování membránových procesů a modulů až po popis technologických celků a jejich realizace v praxi.

Monografie o membránovém dělení plynů a par, jejímž editorem je doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejímž vzniku se podílelo dalších 11 spoluautorů se zabývá problematikou membránového dělení plynů, par a jejich směsí. V osmi kapitolách se čtenář dozví o teorii transportu plynů a par membránami, o používaných membránových materiálech, o testování separačních membrán z hlediska jejich propustnosti, difuze a sorpčních vlastností. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci a membránové destilaci. Ve čtyřech přílohách je pojednáno o teoretických principech, o teorii transportu plynů a par porézními membránami a dutými vláky a také o navrhování membránových separátorů pro průmyslové dělení plynů.

Třetí z řady monografií, která je věnovaná elektromembránovým procesům byla vydána v září 2014 a pojednává o nejdůležitějších elektromembránových procesech, které jsou součástí celé řady průmyslových technologií a nachází významné uplatnění i při ochraně životního prostředí. Vedle základů elektrochemie jsou podrobně popsány principy a aplikace významných elektromembránových procesů – elektrodialýzy, elektrodeionizace, elektroforézy, elektrolýzy a také elektromembránové systémy pro konverzi energie. Pozornost je věnována také teorii a modelování elektromembránových procesů, výrobě a vlastnostem iontově selektivních membrán. Editorem monografie je Ing. Luboš Novák, CSc. a na jejím vzniku se podílelo dalších 9 spoluautorů z VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR, ze společnosti MemBrain s.r.o. a MEGA a.s.ve Stráži pod Ralskem.

Na slavnostním křtu budou pro zájemce všechny monografie k dispozici. Dále je možné je objednávat spolu s dalšími tituly CZEMP – knihou Membránové procesy a Anglicko -českým a česko-anglickým membranologickým výkladovým slovníkem na emailové adrese info@czemp.cz. V případě Vašeho zájmu o účast na slavnostním křtu je nutné vyplnit do 23.9. elektronickou přihlášku.

  

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...