Czemp

Česká membránová platforma
www.mempur.czPublikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

News

 
07.01.2021 - 11:54 - News

Katedra potravinářských věd přírodovědecké fakulty Univerzity v Kodani nabízí dvouletou pozici Post-Doc v oblasti „Technologie mléčných výrobků“  s nástupem od 1. března 2021 nebo v následujícím období.

Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2021.

V případě zájmu naleznete více informací ZDE.

23.12.2020 - 08:22 - News

08.12.2020 - 13:51 - News
MELPRO 2020

Letošní ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID-19. Jarní termín konference byl zrušen a ani situace v novém termínu 8-11. listopadu 2020 nebyla příznivější a neumožnila uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskutečnila online prostřednictvím aplikace ZOOM a z hodnocení 132 účastníků z 27 zemí světa byla více než úspěšná. 

Děkujeme naším sponzorům za jejich podporu a za přispění k úspěšnému průběhu akce. V letošním roce byly sponzory konference MELPRO tyto společnosti:
Liberecký kraj
MEGA a.s 
MemBrain s.r.o.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČSOB a.s.
ČSOB Advisory a.s.
DIAMO státní podnik
Kooperativa pojišťovna a.s.
 

19.11.2020 - 15:20 - News

Osmý ročník Workshopu studentských prací byl plánován na 21. října 2020 a měl se uskutečnit v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. S ohledem na omezení a nouzový stav, který byl vyhlášen, muselo být osobní setkání studentů a odborníků z oblasti membránových procesů zrušeno a místo něj se prezentace příspěvků uskutečnila on-line, prostřednictvím aplikace Teams. 
Za finanční podporu děkujeme Městu Česká Lípa a Městu Stráž pod Ralskem, které přispěly k úspěšnému průběhu akce. 

19.11.2020 - 15:01 - News

6. ročník workshopu MEMPROPO 2020 se letos uskutečnil  on-line dne 15. října 2020. Do přípravy workshopu se tentokrát velmi výrazně zapojila VŠCHT, zejména Ústav chemie ochrany prostředí. Hlavním tématem workshopu bylo využití membránových technologií (a nejen jich) k čištění odpadních vod z průmyslu a komunálních odpadních vod. Cílem těchto opatření je pak snížení spotřeby vody její náhradou za vodu recyklovanou.

29.10.2020 - 20:11 - News

Letošní ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID 2019. Jarní termín konference byl zrušen, ale situace v novém termínu 8-11. listopad 2020 není příznivější a neumožňuje uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskuteční online prostřednictvím aplikace ZOOM. 

Informace jsou k dispozici na stránkách www.melpro.cz, kde byl zveřejněný vědecký program konference spolu se seznamem posterů

Download E-book of abstracts here

27.08.2020 - 13:23 - News

Aktuální přehled plánovaných výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:
 

04.08.2020 - 11:47 - News

Dne 15. října 2020 se na VŠCHT Praha, v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí, koná již 6. ročník workshopu MEMPROPO 2020, který pořádá Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, s finanční a organizační podporou České technologické platformy pro potraviny. Tentokrát bude workshop zaměřen na čištění odpadních vod, což je v souvislosti s nedostatkem vody v krajině důležitý úkol, který vrací jednou použitou vodu opět do technologií. Mezi přednášejícími jsou význační experti na danou problematiku z VŠCHT Praha a MemBrain s.r.o.  (Membránové inovační centrum Stráž pod Ralskem). Úvodní přednáška se týká způsobu jak plánovat zavádění nových technologií a produktů do praxe. Přednášející Ing. Jakub Peter, Ph.D. je vedoucím expertního týmu projektu Membrány pro život, který v současné době řeší Česká membránová platforma v rámci realizace projektu MEM4LIFE (reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786) s podporou OP PIK a jedním z cílů projektu je právě lepší využívání vody v krajině.

10.06.2020 - 09:34 - News
WSP 2020

Již osmý ročník Workshopu studentských prací - Technologie v ochraně životního prostředí bude Česká membránová platforma, z.s. pořádat ve spolupráci se společností MemBrain s.r.o. Workshop se uskuteční 21. října 2020 v prostorách Membránového inovačního centra společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. 

Odbornou komisi povede Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (ÚCHP AV ČR v.v.i.) a jejími dalšími členy budou:
Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (ÚMCH AV ČR v.v.i.)
Doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. (Univerzita Pardubice) 
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.  (TUL) 
Ing. Jana Gaalová, Ph.D. (ÚCHP AV ČR v.v.i.) 
Ing. Jakub Peter, Ph.D.  (ÚMCH AV ČR v.v.i.) 
Ing. Robert Válek, Ph.D. (MemBrain) 

Stěžejním cílem této každoroční aktivity, je podpořit studenty v jejich vědecké a výzkumné činnosti a představit jim další možnosti seberealizace. Akce nabízí studentům bakalářského, magisterského a doktorandského studia možnost prezentace výsledků své práce před odborným publikem. Hlavním tématem workshopu jsou membrány a membránové procesy, o kterých se v odborných kruzích hovoří jako o technologii 21. století. Zaměření workshopu bude také na technologie v ochraně životního prostředí s důrazem na čištění a recyklace průmyslových a odpadních vod. 

Vaše abstrakty ve formátu přiloženého formuláře zasílejte do 20. 9. 2020 na adresu conference@czemp.cz

Akci podpořilo Město Česká LípaMěsto Stráž pod Ralskem

Realizace workshopu studentských prací je podpořena z z projektu Membrány pro život (MEM4LIFE) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786.

06.05.2020 - 12:09 - Inovace, Volná pracovní místa, News

Česká membránová platforma Vám zprostředkovává nabídku volných pracovních pozic u svých členských subjektů. Podrobné informace o jednotlivých pracovních místech najdete na přiložených odkazech.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...