Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
17.04.2024 - 07:45 - News

Tradiční podzimní workshopy České membránové platformy se uskuteční i v telošním roce. Desátý ročník MEPROPO - Membránové procesy v potravinářství se bude konat 10. října 2024 v Brně a 24. října 2024 v Membránovém inovačním centru uspořádáme dvanáctý ročník WSP - Workshopu studentských prací.  

Zájemce o tyto dva workshopy chceme informovat, že se program obou workshopů intenzivně připravuje a podrobnosti o programu i místu konání budou včas oznámeny.

Naší nejvýznamnější událostí je pořádání konference EuroMembrane, která se uskuteční 8 - 12. září 2024 v Kongresovém centru Praha. Přijali jsme více než 900 abstraktů, které prochází intenzivním hodnotícím procesem. Účast na konferenci potvrdili plenární přednášející prof. Wanqin Jin z Číny, prof. Bart Van der Bruggen z Belgie a prof. Jason E. Bara z USA. Potěšující je zájem firem účastnit se konference jako vystavovatelé nebo jiným způsobem podpořit tuto významnou membránovou událost. 

Samotné konferenci EuroMembrane předchází setkání mladých membranologů NYM - Network young membrains meeting, jehož organizace se zhostili mladí vědci ČR a bude se konat ve dnech 4. - 6. září 2024 v Praze. Mezi těmito dvěma akcemi se ještě ve dnech 7. - 8. září 2024 uskuteční EMS Academy. Tato akce je příležitostí pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více o membránových procesech, jejich využití a aplikacích. Přední odborníci na danou problematiku, kteří se sjedou do Prahy na konferenci EuroMembrane z celého světa, věnují svůj čas, aby budoucí generaci membranologů představili potenciál, který membránové procesy nabízejí. 

Nabídka letošního podzimu je nesmírně bohatá a těšíme se na setkání s Vámi na kterékoliv z akcí, která pořádáme. V případě dotazů jsme Vám k dispozici na info@czemp.cz nebo conference@czemp.cz 

08.04.2024 - 12:28 - News
ČIstota vody

Dne 18.6.2024 se uskuteční 2.ročník semináře „Čistota vody a její recyklace“ v budově Technologického centra Praha (TC Praha), Ve struhách 1076/27, Praha. Akce se koná v rámci projektu Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu (MEMGREENTRANS), reg.č. CZ.01.01.01/07/23_010/0001224, který řeší Česká membránová platforma, z.s. v rámci programu Spolupráce vyhlášeného MPONa jeho uspořádání se podílí TC Praha v rámci dlouhodobé spolupráce mezi Českou membránovou platformou, z.s. a TC Praha. Letošnímu ročníku  dominují přednášky o úpravě a recyklaci vody pomocí membránových technologií, stejně jako problematika látek ve vodních tocích, které nejsou systematicky monitorovány a mohou ohrožovat kvalitu vody. Účast na akci je bezplatná a je určena všem zájemcům o kvalitu pitných i odpadních vod a pro zájemce o recyklaci vod v průmyslových i komunálních technologiích.

 

03.04.2024 - 07:20 - News
NYM

Ve dnech 4. až 6. září 2024 se na VŠCHT v Praze uskuteční 20. ročník mezinárodního setkání studentů membránových procesů Network Young Membrains Meeting 2024. Akce je tradičním předskokanem konferenci Euromembrane, která proběhne v Praze o týden později. 

Setkání proběhne formou mini konference, kde mohou studenti prezentovat svou práci formou přednášky či posteru. Součástí budou rovněž zajímavé plenární přednášky, exkurze do Membránového Inovačního Centra a konferenční večeře.

27.03.2024 - 10:21 - News
5th Workshop for Forming and Punching

VŠB – Technická univerzita Ostrava Vás srdečně zve na pátý ročník workshopu zaměřeného na technologie tváření a děrování 5th Workshop for Forming and Punching a první ročník německo-českého setkání 1st German-Czech Business Meeting, které se uskuteční 11. dubna 2024 v areálu T-Parku Moravskoslezského inovačního centra (MSIC, T-Parku) v Ostravě, v bezprostřední blízkosti kampusu naší univerzity.

15.01.2024 - 14:41 - News

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2023-2024 proběhnou v pátek 26. a sobotu 27. ledna 2024 v dejvickém kampusu (všechny studijní programy až na Ekonomiku a management). V pondělí 29. ledna proběhne den otevřených dveří i v holešovickém kampusu (studium Ekonomiky a managementu).

Časový harmonogram je shodný v pátek i v sobotu. Podrobnosti naleznete i v Průvodci dnem otevřených dveří (bude k dostání na místě).

Více informací a podrobný program dne najdete ZDE

15.01.2024 - 12:28 - News

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 26. - 27. ledna 2024 tradiční den otevřených dveří.

 

 

 

   

  14.12.2023 - 11:48 - News

  V Membránovém inovačním centrum ve Stráži pod Ralskem jsme dne 19. října 2023 uspořádali tradiční podzimní Workshop studentských prací, který byl již jedenáctým v řadě. Počet studentů, kteří by měli zájem vyzkoušet si prezentovaní své práce před odbornou komisí klesá, ale věříme, že se nám podaří tuto tradici udržet i po další roky.

  10.11.2023 - 10:29 - News, Projekty

  Na základě vyhlášení výzvy ze dne 16. 1. 2023 CZEMP, podala 4. 4. 2023 žádost o podporu realizace projektu MEMGREENTRANS Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu a 12. 10. 2023 jsme dostali informaci, že po formální a věcné kontrole a následného vyhodnocení ve výběrové komisi byla naše žádost o poskytnutí dotace schválena bez výhrad a CZEMP se může naplno věnovat realizaci projektu reg.č. CZ.01.01.01/07/23_010/0001224.

  Projekt je rozdělen do čtyř etap:

  1. etapa – 4. 4. 2023 – 31. 12. 2023
  2. etapa – 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
  3. etapa – 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
  4. etapa – 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026
  20.10.2023 - 10:07 - News
  MEMPUR

  Ve dnech 5. až 6. září 2023 proběhl v prostorách Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické čtvrtý ročník konference MEMPUR – membránové procesy pro udržitelný rozvoj. Konference se zúčastnilo 76 účastníků a bylo prezentováno 28 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 9 posterů.

  12.10.2023 - 16:20 - News

  Workshop Membránové procesy v potravinářství MEMPROPO 2023 se letos konal 10. října 2023 na VŠB-TU v Ostravě. Zúčastnilo se ho celkem více jak dvacet zájemců z řad vysokých škol i průmyslových podniků v oboru membránových technologií.

  Stránky

  Kontakt

  Fakturační údaje:

  Česká membránová platforma, z.s.
  Mánesova 1580
  470 01 Česká Lípa

  IČ: 22688218
  DIČ: CZ22688218

  tel. +420 724 959 544
  e-mail: info(z)czemp.cz

  ...