Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
04.03.2021 - 11:01 - Inovace, Volná pracovní místa, News

Karlsruhe Institut Technologie (KIT) nabízí tříletou postdoktorskou pozici v rámci realizovaného projektu Fotokatalytické membránové procesy pro odstraňování stopových látek ve opětovném použití vody.
KIT je jednou z největších výzkumných institucí na světě a má přístup k nejmodernějším výzkumným zařízením, které vznikly sloučením Národního výzkumného střediska asociace Helmholtz a bývalé Technické univerzity v Karlsruhe. Hostitelem tohoto projektu je nový Institute for Advanced Membrane Technology (IAMT).

Termín pro zaslání přihlášek je 31. 3. 2021.

Více informací je k dispozici ZDE

20.01.2021 - 11:45 - Inovace, Volná pracovní místa, News

Skupina Membránové materiály a procesy na Eindhoven University of Technology (NL) nabízí volné místo na pozici PhD ve vývoji nanofiltračních membrán pro selektivní iontovou regeneraci. 

Pro detaily navštivte stránky univerzity ZDE

07.01.2021 - 11:54 - Inovace, Volná pracovní místa, News

Katedra potravinářských věd přírodovědecké fakulty Univerzity v Kodani nabízí dvouletou pozici Post-Doc v oblasti „Technologie mléčných výrobků“  s nástupem od 1. března 2021 nebo v následujícím období.

Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2021.

V případě zájmu naleznete více informací ZDE.

23.12.2020 - 08:22 - News

08.12.2020 - 13:51 - News
MELPRO 2020

Letošní ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID-19. Jarní termín konference byl zrušen a ani situace v novém termínu 8. - 11. listopadu 2020 nebyla příznivější a neumožnila uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskutečnila online prostřednictvím aplikace ZOOM a z hodnocení 132 účastníků z 27 zemí světa byla více než úspěšná. 

19.11.2020 - 15:20 - News

Osmý ročník Workshopu studentských prací byl plánován na 21. října 2020 a měl se uskutečnit v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. S ohledem na omezení a nouzový stav, který byl vyhlášen, muselo být osobní setkání studentů a odborníků z oblasti membránových procesů zrušeno a místo něj se prezentace příspěvků uskutečnila on-line, prostřednictvím aplikace Teams. 
Za finanční podporu děkujeme Městu Česká Lípa a Městu Stráž pod Ralskem, které přispěly k úspěšnému průběhu akce. 

19.11.2020 - 15:01 - News

6. ročník workshopu MEMPROPO 2020 se letos uskutečnil  on-line dne 15. října 2020. Do přípravy workshopu se tentokrát velmi výrazně zapojila VŠCHT, zejména Ústav chemie ochrany prostředí. Hlavním tématem workshopu bylo využití membránových technologií (a nejen jich) k čištění odpadních vod z průmyslu a komunálních odpadních vod. Cílem těchto opatření je pak snížení spotřeby vody její náhradou za vodu recyklovanou.

29.10.2020 - 20:11 - News

Letošní ročník konference MELPRO 2020 významně ovlivnila pandemie COVID 2019. Jarní termín konference byl zrušen, ale situace v novém termínu 8-11. listopad 2020 není příznivější a neumožňuje uspořádat konferenci prezenční formou. Akce se uskuteční online prostřednictvím aplikace ZOOM. 

Informace jsou k dispozici na stránkách www.melpro.cz, kde byl zveřejněný vědecký program konference spolu se seznamem posterů

Download E-book of abstracts here

27.08.2020 - 13:23 - News

Aktuální přehled plánovaných výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:
 

04.08.2020 - 11:47 - News

Dne 15. října 2020 se na VŠCHT Praha, v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí, koná již 6. ročník workshopu MEMPROPO 2020, který pořádá Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, s finanční a organizační podporou České technologické platformy pro potraviny. Tentokrát bude workshop zaměřen na čištění odpadních vod, což je v souvislosti s nedostatkem vody v krajině důležitý úkol, který vrací jednou použitou vodu opět do technologií. Mezi přednášejícími jsou význační experti na danou problematiku z VŠCHT Praha a MemBrain s.r.o.  (Membránové inovační centrum Stráž pod Ralskem). Úvodní přednáška se týká způsobu jak plánovat zavádění nových technologií a produktů do praxe. Přednášející Ing. Jakub Peter, Ph.D. je vedoucím expertního týmu projektu Membrány pro život, který v současné době řeší Česká membránová platforma v rámci realizace projektu MEM4LIFE (reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786) s podporou OP PIK a jedním z cílů projektu je právě lepší využívání vody v krajině.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...