Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

News

 
21.12.2012 - 13:27 - News, Inovace, Volná pracovní místa

Zveřejňujeme nabídku pracovních pozic členských subjektů: aktuální místa ve společnosti MemBrain s.r.o.: Vedoucí oddělení membrán, Výkonný ředitel společnosti MemBrain s.r.o., Výzkumný pracovník - Membránový specialista, elektromembránové procesy.

Pokud chcete zveřejnit nabízené pozice vaší organizace nebo se ucházíte o místo v oblasti membránových procesů a v příbuzných oborech, napište nám na email info@czemp.cz.

21.12.2012 - 12:56 - News, Vzdělávání

Česká membránová platforma v rámci projektu ARoMem připravuje pro studenty chemických i nechemických vysokých škol výukový modul věnovaný problematice membránových procesů, tj. cyklus dvanácti přednášek o nejdůležitějších membránových procesech z hlediska teorie těchto procesů i jejich praktického využití.
 

21.11.2012 - 14:38 - News

V 11/2012 čísle časopisu Chemické listy byla publikována recenze na učebnici Membránové procesy, jejíž vznik iniciovala Česká membránová platforma. Autorem recenze je RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

21.11.2012 - 10:33 - News, Projekty

Tisková zpráva. Česká Lípa 20.11.2012

Česká membránová platforma v říjnu úspěšně uzavřela první rok realizace projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095.

20.11.2012 - 11:27 - News

Aktualizovaný přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách z jednotlivých oblastí zájmu a to především z oblasti Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání, Rozvoj lidských zdrojů, Podnikání a Životní prostředí v operačních programech OPPI, OPVK, OP VaVpI a OPLZZ a také Eurostars a 7 RP využitelných pro naše členské subjekty. Nově zveřejňujeme 5. výzvu vyhlášenou CzechInvestem do projektu Czech Accelerator 2011 - 2014, který je určen firmám disponujícím inovativními produkty, jenž mají šanci uspět na globálním trhu a jejichž podnikání probíhá v oblastech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Přihlášky je možné podávat do 14. února 2013.

06.11.2012 - 08:08 - News, Vzdělávání, Kurzy

Česká membránová platforma o.s. pořádá v rámci projektu ARoMem pro pracovníky výzkumu a vývoje svých členských subjektů dvoudenní vzdělávací kurz „Řízení projektů vědy a výzkumu“. Kurz se koná ve dnech 3. – 4.12.2012 v prostorách Inkubátoru ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3 (a roh ulice Šolínovy), Praha 6 – Dejvice. 

24.10.2012 - 10:02 - News, Membránové procesy, Vzdělávání

Česká membránová platforma provedla v rámci svých aktivit podrobné mapování stavu výuky membránových procesů na technických vysokých školách v České republice. V obsáhlém dokumentu najdou zájemci o membránovou problematiku shrnutí jednotlivých stupňů studia, přehled technických a přírodovědných vysokých škol v ČR a detailní pohled na nabízené programy a obory jednotlivých vysokých škol. Součástí je rovněž souhrn sylabů a závěrečných prací týkajících se membránových procesů. V přílohách nechybí podrobný popis výuky na vybraných vysokých školách v ČR. Po mapování stavu výuky pokračuje CZEMP v aktivitách v oblasti vzdělávání a popularizace membránových procesů zpracováním výukového modulu představujícího soubor přednášek na jednotlivých vysokých školách.

16.10.2012 - 13:35 - News, Vzdělávání

Nová výzva pro přihlašování do studijního programu Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering byla zveřejněna na webových stránkách http://eudime.unical.it

12.10.2012 - 10:30 - News, Vzdělávání

Přijímání přihlášek do dalšího ročníku mezinárodního studia programu Erasmus Mundus na roky 2013 – 2015 bylo zahájeno. Jedná se o prestižní studium, nabízející vysokou kvalitu získaného vzdělání v těchto specializacích: Biotechnologie, potraviny a zdraví; Nanovědy a nanotechnologie a Energetika a životní prostředí.

19.09.2012 - 08:55 - News

Mezinárodní konference "Electromembrane Processes and Materials", pořádaná jako satelitní akce mezinárodního kongresu International Society of Electrochemistry touto společností ve spolupráci s Českou membránovou platformou ve dnech 26. - 29. srpna v Českém Krumlově, byla setkáním odborníků zaměřených na jednu z významných oblastí membránových technologií - elektromembránové procesy. Konference se zúčastnilo 118 účastníků z 20 států světa, kteří vystoupili s 62 přednáškami, a prezentovali 27 posterů směrovaných do tématických okruhů. Součástí konference byla prezentace výsledků projektu EU - DEMMEA a představení českého projektu Membránové inovační centrum - MIC Membrain. 

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...