Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
17.10.2022 - 12:45 - News

Zveme Vás na desátý ročník WSP 2022, ketrý se uskuteční již tento čtvrtek 20. října 2022 v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain. 

Program workshopu je přílohou tohoto článku. 

17.10.2022 - 12:35 - News

Ministerstvo životního prostředí pořádá v rámci Českého předsednictví v Radě EU dne 24.11.2022 (od 9:00 do 18:00) v Praze mezinárodní konferenci Budoucí výzvy ochrany ovzduší v Evropě​zaměřenou na téma ochrany ovzduší (ve vnějším prostředí). Nabízí se Vám možnost přihlásit svůj příspěvek do posterové sekce, která bude organizována pro účastníky konference

17.10.2022 - 12:22 - News

V roce 2020 se konference MELPRO konala v odloženém termínu a pouze on-line, a proto jsme se v tomto roce opět těšili na tradiční osobní setkání účastníků konference v hotelu International v Praze. Konference se uskutečnila v termínu od 18 - 21. září 2022 a přijelo 151 účastníkú z 25 zemí. 

17.10.2022 - 10:37 - News

Letošní ročník workshopu MEMPROPO 2022 se uskutečnil dne 12. října 2022 na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). ÚCHOP se zaměřuje na ochranu životního prostředí technologiemi, které neustále rozvíjí. Jedná se zejména o membránové separace, termodesorpce, in situ chemické oxidace, aplikace nanoželeza a venting (odsávání půdního vzduchu s parami těkavých látek obsažených v zeminách). Na membránových separacích se podílal jeden z velmi aktivních členů organizačního týmu MEMPROPO, a to Ing. Marek Šír, Ph.D. ÚCHOP.

15.08.2022 - 07:49 - News

Letošní ročník se uskuteční dne 12. října 2022 v prostorách ÚCHOP na VŠCHT Praha. Program workshopu je následující:

8,00 – 9,00 Registrace účastníků workshopu
9,00 – 9,05 Zahájení workshopu
9,05 – 9,35 Výroba agrogelů s využitím kyselé syrovátky a odpadů ze zpracování syrovátky membránovými procesy, Ing. Jan Drbohlav, CSc., VÚM s.r.o.
9,35 –10,05 Dealkoholizace nápojů pomocí membránových separačních procesů, Ing. Marek Šír, Ph.D., ÚCHOP na VŠCHT Praha
10,05 –10,35 Možnosti omezení foulingu při ultrafiltraci mléka a syrovátky, doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc., ÚMTK na VŠCHT Praha
10,35 –10,55 Přestávka na občerstvení
10,55 –11,25 Recyklace a úprava vod s využitím membránových procesů, Ing. Jaroslav Lev. Ph.D., ASIO TECH spol. s r.o.
11,25 –11,55 Technologické cestovní mapy a jejich využití v průmyslu, Ing. Jakub Peter, CSc., ÚMCH Praha
11,55 – 12,10 Závěr

 

Účast na workshopu je bezplatná a je omezena pouze kapacitou přednáškového sálu. Workshop je pořádán ve spolupráci České membránové platformy, z.s., České technologické platformy pro potraviny a Ústavu chemie ochrany prostředí na VŠCHT Praha. Účastníci obdrží sborník přednášek. Přihlášky je možné podávat pomocí přihlašovacího formuláře.

19.05.2022 - 10:16 - News

Letošní ročník workshopu MEMPROPO 2022 se uskuteční dne 12. října 2022 na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí ÚCHOP. ÚCHOP se zaměřuje na ochranu životního prostředí technologiemi, které neustále rozvíjí. Jedná se zejména o membránové separace, termodesorpce, in situ chemické oxidace, aplikace nanoželeza a venting (odsávání půdního vzduchu s parami těkavých látek obsažených v zeminách). Na membránových separacích se podílí jeden z velmi aktivních členů organizačního týmu MEMPROPO, a to Ing. Marek Šír, Ph.D. I díky jeho aktivitě se letošní ročník koná právě v prostorách ÚCHOP na VŠCHT Praha.

30.03.2022 - 15:29 - News

Jubilejní desátý ročník Workshopu studentských prací se uskuteční 20. října 2022 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Již potřetí bude workshop rozšířen o téma úpravy a recyklace odpadních vod, které je v současné době otázkou soustřeďující na sebe celosvětovou pozornost. V roce 2020 se s ohledem na pandemickou situaci workshop studentských prací uskutečnil on-line a v minulémn roce se komise sešla v MIC, ale studenti prezentovali své příspěvky opět online. Pevně věříme, že letošním roce bude možné uspořádat workshop prezenčně a navážeme na tradici osobních setkání a předávání zkušeností mezi prezentujícími autory a odbornou komisí.

29.03.2022 - 16:08 - News

již 8. ročník workshopu MEMPROPO, se uskuteční 12. října 2022 od 9:00 hodin na VŠCHT Praha na Ústavu chemie ochrany prostředí (ÚCHOP). VSČHT Praha je členem České membránové platformy a společná organizace workshopu navazuje na spolupráci s Ústavem chemie ochrany prostředí a především s Ing. Markem Šírem, Ph.D. Dalším spoluorganizátorem akce je Česká technologická platforma pro potraviny při PK ČR. Hlavním tématem letošního workshopu bude opět situace s využíváním vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod. Na letošním workshopu bude podrobněji řešeno téma membránové destilace. Díky aplikaci této technologie lze efektivně využívat odpadní teplo vznikající nejen v potravinářských provozech. Opomenuto nebude ani využití syrovátky pro nepotravinářské účely. Přednášky budou prezentovat specialisté z VŠCHT Praha a dalších vysokých škol s chemickým zaměřením a také představitelé průmyslu. Výstupem workshopu bude sborník prezentovaných přednášek. Akce není zpoplatněna a registrovat se můžete již nyní vyplněním přihlašovacího formuláře

04.03.2022 - 09:53 - News

Již 6.ročník konference MELPRO se bude konat 18.-21.září 2022 v Hotelu International, PrahaRegistrace na konferenci je otevřena, informace o konferenci a také přístup do registračního formuláře jsou k dispozici na stránkách www.melpro.cz.

Vedení konference MELPRO 2022 se opět ujal prof. Enrico Drioli, místopředsedy konference jsou Dr. Elena Tocci (ITM CNR Rende, Italy), Dr. Pavel Izák (ÚCHP Praha) a Dr. Luboš Novák (MEGA a.s.).

Pro letošní ročník organizátoři připravili prohlídku staré čistírny v Praze Bubenči a zajistili, že parní stroje a další technika bude během prohlídky v provozu. Více ZDE.

Více informací o konferenci najdete na stránkách konference www.melpro.cz.

03.03.2022 - 10:46 - News

Ve dnech 15.9. - 16.9.2022 se bude ve vinařství Skalák nedaleko Kyjova konat odborný seminář zaměřený na zkušenosti s čištěním průmyslových odpadních vod a nestandardních odpadních vod (OV z parkovišť, důlní a skládkové vody). První seminář s touto tematikou byl uspořádán v Kyjově před dvaceti lety roku 2002, nově je pořádán v dvouletém intervalu. Cílem semináře je představení zajímavých technologií a zkušenosti z provozu.

Organizátor semináře Asociace pro vodu ČR z.s., která je organizátorem semináře, vyzývá technology a podnikové vodohospodáře, aby se nezdráhali svůj příspěvek připravit a podělit se o své zkušenosti na semináři. Vítané jsou i přednášky či postery mladých začínajících kolegů. Předpokládaná délka přednášek je 20-25 minut + 5 minut diskuse.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...