Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
02.12.2021 - 14:34 - News

Dne 24. listopadu 2021 se uskutečnil již devátý ročník Workshopu studentských prací 2021 a již podruhé se s ohledem na aktuální pandemickou situaci musel workshop konat on-line formou. 

Hodnotící komise a organizátoři z České membránové platformy se sešli v Membránovém inovačním centru osobně a sledovali online prezentace studentů přihlášených na akci. Prezentováno bylo devět přednášek a sedm posterů z českých a polských univerzit. 

 

25.10.2021 - 12:46 - News
MEMPROPO 2021

Sedmý ročník workshopu MEMPROPO se tentokrát uskutečnil 14. října 2021 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách Centra polymerních systémů. Byl uspořádán s podporou UTB ve Zlíně a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny. Workshop byl tentokrát zaměřen jednak na rekapitulaci výsledků projektu KUSmem a na výsledky využití membránových technologií pro potravinářské technologie.

14.09.2021 - 14:30 - News
www.mempur.cz

Po osmnácti měsících jsme opět mohli upořádat akci prezenční formou a jsme velmi rádi, že tou akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Konference se zúčastnilo 94 účastníků a bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů.

17.08.2021 - 09:17 - News

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu.

29.07.2021 - 09:49 - News
www.mempur.eu

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník workshopu MEMPROPO 2021 - membránové procesy v potravinářství, který se uskuteční 14. října 2021 v Centru polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vstup na workshop je bez poplatku volný. Registrace je již otevřena a můžete se zaregistrovat  vyplněním přihlašovacího formuláře

17.06.2021 - 08:59 - News, Vzdělávání, Semináře

Dne 21. června 2021 se bude v Technologickém centru AV ČR,  Ve Struhách 27, Praha 6 konat informační seminář Program Horizont Evropa - připravované výzvy v oblasti Klastrů 4, 5 a 6, který se zaměří na možnosti financování  špičkových inovačních projektů z evropského programu Horizont Evropa. Účastníci získají přehled o struktuře programu H2020 a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy. Seminář je bez poplatků, náklady jsou hrazeny z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).
Seminář je bez poplatků, náklady jsou z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).

Pro účast na semináři se registrujte ZDE

28.04.2021 - 09:22 - News
WSP 2021

The Workshop of Students' Presentations will be held in Membrane Innovation Centre in Straz pod Ralskem in November 24, 2021. 

Technologies in the Environmental Protection is the topic of the workshop, the main goal of this annual activity is to support students in their scientific and research activities and to introduce them to other possibilities of self-realization. The event offers students of bachelor's, master's and doctoral studies the opportunity to present the results of their work to a professional audience. The main topic of the workshop is membranes and membrane processes, which are referred to in professional circles as 21st century technology. The focus of the workshop will also be on technologies for the treatment and recycling of industrial and wastewater.

We are pleased to invite you to this event and do not hesitate to register HERE. If you are interested in active participation at the workshop, please use enclosed template and send an abstract of your lecture or poster to the address conference@czemp.cz by October 17, 2021

 

20.04.2021 - 10:46 - News

Devátý ročník Workshopu studentských prací se uskuteční 24. listopadu 2021 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Letošní ročník workshopu bude, stejně jako v minulém roce rozšířen o téma úpravy a recyklace odpadních vod, které je v současné době otázkou soustřeďující na sebe celosvětovou pozornost. V roce 2020 se s ohledem na pandemickou situaci workshop studentských prací uskutečnil on-line, ale věříme, že letošním roce se již opět potkáme a navážeme na tradici osobních setkání a předávání zkušeností mezi prezentujícími autory a odbornou komisí. Autoři vybraných příspěvků budou oceněny finančními cenami.

Zájemcům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů a úpravy a recyklace odpadních vod formou ústních prezentací a posterů. Kvalitu prací bude hodnotit komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů pod vedením Ing. Pavla Izáka, Ph.D., DSc. (Institute of Chemical Process Fundamentals AS CR, v.v.i.).

K účasti na WSP 2021 se registrujete vyplněním formuláře.

Termín pro zasílání abstraktů je 24. října 2021 na adresu conference@czemp.cz
K zaslání abstraktů využijte přiložené vzory níže.

20.04.2021 - 10:08 - News
http://cps.utb.cz/cs/

Na podzim se uskuteční již sedmý ročník workshopu MEMPROPO 2021. Počátky tohoto workshopu spadají do období projektu KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství. V prvních čtyřech ročnících workshopu v letech 2015 až 2018 se prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu. 

09.04.2021 - 09:40 - News
www.mempur.cz

Ve dnech 6 - 7. září 2021 se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice již třetí ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, na který bychom vás velmi rádi pozvali.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...