Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Membránové dělení plynů a par

MEMBRÁNOVÉ DĚLENÍ PLYNŮ A PARYNŮ A PAR

M. Šípek, editor
(VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-864-1)

Kniha popisuje metody, které nacházejí uplatnění v průmyslu chemickém, potravinářském a farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí plynů, získávat dusík ze vzduchu, upravovat zemní plyn, odstranit páry organických látek ze vzduchu. V monografii pojednáno také o polymerních membránách pro dělení plynů a par a o teoretických aspektech tohoto procesu. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci, velmi důležitém membránovém procesu dělení kapalných binárních směsí, kapitola o zušlechtění bioplynu a kapitola o membránové destilaci.

Cena publikace je 435 Kč, poštovné a balné 90 Kč. Obě ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Členové CZEMP mají 20% slevu na cenu publikace.

Knihu lze prolistovat na https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-864-1