Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Kalendář akcí

03. červen 2024 - 06. červen 2024 - Konference - Hotel Palcát, Tábor

V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny.

08. září 2024 - 12. září 2024 - Konference

Mezinárodní konference o membránových materiálech, membránových procesech a jejich využití v průmyslu.

Nedostatek vody, opětovné použití a technologie ZLD
Membránové procesy mohou pomoci s odsolováním mořské nebo brakické vody, čištěním odpadních vod a obnovou cenných zdrojů a minimalizací kapalného odpadu a maximalizací regenerace vody.

08. říjen 2024 - 11. říjen 2024 - Veletrh - Výstaviště Brno

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

12. listopad 2024 - 14. listopad 2024 - Veletrh - Kolín nad Rýnem, Německo

Filtrace vzduchu - hodnoty jemného prachu a plynů, které ovlivňují klima, choroboplodné zárodky škodlivé pro naše zdraví a další vlivy vedou ke stále novému vývoji. Ale také pro separaci pevných látek a separaci pevných látek a kapalin existují vždy nové trendy, které se snaží o maximální účinnost a vyšší kvalitu.