Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Partneři - Memorandum o spolupráci platforem

Memorandum o spolupráci národních technologických platforem (PDF, 1,07 MB)

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Čs. Legií 1364/20
702 00 Ostrava

Ing. Robert Chlebiš
e-mail: robert.chlebis@cztpis.cz
tel.: +420 591 128 049

Česká technologická platforma lesního hospodářství

Mendelova univerzita v Brně
Děkanát LDF
Zemědělská 3
613 00 Brno

e-mail: info@forestplatform.cz

Bc. Petra Volejníková
e-mail: petra.volejnikova@mendelu.cz
tel.: +420 545 134 194

Národní Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Kodaňská 46/1441
100 10 Praha 10 - Vršovice

Ing. Bohuslav Dohnal
e-mail: bohuslav.dohnal@sizi.cz
tel.: +420 267 095 534

ČTPT - Česká technologická platforma pro textil

Těšnov 5
110 00 Praha 1

Ing. Miloš Beran
e-mail: beran@ctpt.cz
tel.: +420 724 511 362

CLUTEX – klastr technické textilie, o.s.

U jezu 525/4
460 01 Liberec 1

Ing. Libuše Fouňová
e-mail: f.tex@centrum.cz
tel.: +420 485 302 101