Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

Podpora studentů a akademických pracovníků z projektu ARoMem v roce 2013

20. leden 2014 - 10:22 -- czemp

Rovněž v roce 2013 podpořila Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci projektu ARoMem studenty mimopražských VŠ a pracovníky V&V formou zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, zahraničních stáží V&V pracovníků na prestižních evropských pracovištích a v neposlední řadě nabídla cyklus vzdělávacích přednášek v rámci systematizace výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR. Podpora bude pokračovat i v roce 2014.

V roce 2013 bylo organizačně zajištěno a finančně podpořeno 11 odborných praxí, kterých se zúčastnili studenti z Univerzity Pardubice, Technické univerzity v Liberci, VŠB-TU Ostrava a Západočeské univerzity v Plzni. Většina praxí byla realizována v součinnosti se společností MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem, jedna se společností ASIO, spol, s.r.o v Brně. Během praxí se studenti seznámili s výrobními a technologickými procesy společnosti, zapojili se do výzkumných projektů, samostatně řešili zadané úkoly a laboratorní práce. Všechny činnosti studenti prováděli pod odborným vedením zkušených školitelů. Díky podpoře z OPVK byly studentům hrazeny náklady na stravu, ubytování a cestovné.

Vyvrcholením této aktivity byla prezentace výsledků uskutečněných praxí na Workshopu studentských prací ve dnech 10. a 11.10.2013 na Technické univerzitě v Liberci, který pořádala CZEMP ve spolupráci s MemBrain s.r.o. a TUL. V rámci workshopu studenti představili formou ústních prezentací a posterů výsledky, kterých dosáhli v rámci letního studentského programu zejména v oblasti elektromembránových a tlakových membránových procesů. Kvalitu studentských prací hodnotila komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů z akademické a průmyslové sféry. Recenzenti potvrdili vysokou odbornou úroveň prací. Hlavním přínosem pro účastníky workshopu z řad studentů byla zkušenost s prezentací a obhájením výsledků své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností s výzkumem, vývojem a aplikacemi v oboru membránových procesů. Propagace výsledků, kterých studenti dosáhli, přispěla k popularizaci a rozvoji membránového oboru a k podpoře mladé generace v oblasti studia technických oborů. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty, texty přednášek a recenzemi jednotlivých prací.

Velice ceněnou a žádanou aktivitou je podpora V&V pracovníků v rámci odborných zahraničních stáží na významných evropských univerzitách a výzkumných pracovištích. V roce 2013 byly ze strany CZEMP finančně podpořeny dvě zahraniční stáže. V červnu se uskutečnila stáž pracovníka VŠB-TU Ostrava na L’Institut Européen des Membranes v Montpellier (Francie), tematicky zaměřená na testování a úpravy keramických porézních nosičů na bázi vedlejších energetických produktů a metakaolinu. V září a říjnu proběhla stáž pracovníka TU Liberec na FHNW – Hochschule für Lifesciences v Baselu (Švýcarsko), která byla zaměřena na problematiku membránových bioreaktorů.

V říjnu 2013 byla zahájena systematizace výuky membránových procesů na vybraných tecnických vysokých školách formou aplikace tzv. výukového modulu membránových procesů. Jedná se o cyklus odborných přednášek, zaměřených na klíčové membránové procesy a jejich aplikace. Výuka problematiky membránových procesů byla zahájena na VŠB-TU Ostrava a dále pokračovala na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Zájem o výuku byl ze strany studentů značný a všechny prezentace se setkaly s velkým ohlasem. V roce 2014 bude výuka na uvedených VŠ pokračovat a nově bude zahájena na Technické univerzitě v Liberci. Cílem této aktivity je systematická propagace membránové problematiky a prohloubení znalostí a povědomí o ni u studentů a akademických pracovníků na českých technicky zameřených vysokých školách.

Česká membránová platforma bude všechny zmíněné aktivity podporovat i v nadcházejícím období, čímž přispěje k podpoře a propagaci membránové problematiky v ČR. Podpora je vázaná na dobu realizace projektu ARoMem, jehož aktivity končí  30.9.2014 . Na vzdělávací aktivity naváže nově připravovaný e-learningový kurz o membránových procesech, který bude určen pro laickou veřejnost a studenty VŠ.

Kontakt: Ing. Dana Černínová, e-mail: dana.cerninova@czemp.cz

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Tento test má za úkol vyzkoušet zda jste skutečný uživatel a zabránit spamovacím robotům v jejich aktivitě.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...