Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

NABÍDKA PUBLIKACÍ O MEMBRÁNOVÝCH PROCESECH

12. září 2016 - 11:15 -- czemp

Česká membránová platforma nabízí sérii odborných publikací věnovaných problematice membránových procesů: Membránové procesy a monografie Elektromembránové procesy, Tlakové membránové procesy a Membránové dělení plynů a par.

 

 

MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Z. Palatý, editor
(VŠCHT Praha 2012, ISBN 978-80-7080-808-5)

Publikace je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a studentům přírodovědných a technických studijních oborů. V devíti kapitolách pojednává o teorii transportu látek membránami, membránových materiálech, tlakových membránových procesech (mikrofiltraci, ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmóze), elektromembránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difúzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difúzní dialýze).

Knihu lze prolistovat na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-808-5
 

 

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

P. Mikulášek a kol.
(VŠCHT Praha, 2013, ISBN 978-80-7080-862-7)

Kniha obsahuje historický vývoj tlakových membránových procesů, popis membránových materiálů, zařízení a jeho prvků, teorii transportu látek membránami a faktorů ovlivňujících výkonnost procesů, teoretický popis (modelování) toku při separaci, metody intenzifikace, návrh membránových jednotek a aplikace tlakových membránových procesů a zařízení v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v biotechnologiích a při zpracování odpadních vod.

Knihu lze prolistovat na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-862-7/anotace/

 

 

MEMBRÁNOVÉ DĚLENÍ PLYNŮ A PAR

M. Šípek, editor
(VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-864-1)

Kniha popisuje metody, které nacházejí uplatnění v průmyslu chemickém, potravi¬nářském a farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, oxid uhel¬natý, oxid uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí plynů, získávat dusík ze vzduchu, upravovat zemní plyn, odstranit páry organických látek ze vzduchu. V monografii pojednáno také o polymerních membránách pro dělení plynů a par a o teoretických aspektech tohoto procesu. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci, velmi důležitém membránovém procesu dělení kapalných binárních směsí, kapitola o zušlechtění bioplynu a kapitola o membránové destilaci.

Knihu lze prolistovat na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-864-1/anotace/

 

ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY

L. Novák, editor
(VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-865-8)

Kniha se zabývá problematikou využití iontově selektivních membrán v průmyslu i v ochraně životního prostředí. Značná pozornost je věnována elektromembránovým separačním procesům (elektrodialýze, elektrodeionizaci), membránové elektrolýze a rovněž velmi aktuální problematice elektromembránových systémů pro konverzi energie (palivovým článkům a elektrolýze vody ve vodíkové ekonomice). V monografii je popsána také teorie elektromembránových procesů.

Knihu lze prolistovat na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-865-8/anotace/

Kontakt: Česká membránová platforma, info (at) czemp.cz, www.czemp.cz
 

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...