Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

Projekt ARoMem byl po třech letech realizace úspěšně ukončen

3. listopad 2014 - 8:29 -- czemp

Na konci září 2014 Česká membránová platforma úspěšně ukončila realizaci projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/17.0095), která trvala 36 měsíců a přinesla stabilizaci a rozvoj sítě subjektů působících na poli membránových procesů. Důraz byl kladen především na vzdělávání laické i odborné veřejnosti, popularizaci membránových procesů a organizaci řady seminářů, workshopů a konferencí. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patřilo vydání tří monografií o membránových procesech, zavedení výukového modulu na VŠ , zavedení systému odborných praxí a stáží, vytvoření e-learningového kurzu nebo zpracování naučného videa. Cílem projektu bylo také vytvoření podmínek pro rozvoj průmyslového odvětví, vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků schopných do budoucna zabezpečit nezávislé fungování platformy a zapojení platformy do nadnárodních struktur.

V odborných kruzích průmyslové sféry i mezi pedagogy a akademiky je vysoce hodnoceno vydání tří monografií o membránových procesech, které představují první souhrnný vzdělávací materiál v českém jazyce, dostupný široké veřejnosti.

S kladným ohlasem se setkala nabídka cyklu odborných přednášek o membránových procesech, tzv. výukového modulu, z nichž mohou jednotlivé VŠ vybírat dílčí témata. Vybrané přednášky byly představeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a na Technické univerzitě v Liberci. Česká membránová platforma nabízí zájemcům z řad akademické a průmyslové sféry osvědčený systém přednášek dle jednotlivých oblastí, jako jsou například membránové materiály, tlakové membránové procesy, elektromembránové procesy, separace plynů a par, pervaporace nebo membránové reaktory. Kompletní nabídku přednášek najdete zde.

Dalším výstupem projetu ARoMem bylo zavedení systému odborných praxí a stáží pro akademické pracovníky a studenty vysokých škol. Právě studenti měli jedinečnou příležitost prezentovat výstupy svých prací na dvou ročnících workshopu studentských prací. I po skončení projektu nabízí Česká membránová platforma studentům VŠ zprostředkování praxí a stáží. S velkým ohlasem se setkal také cyklus šesti odborných seminářů tematicky orientovaných na jednotlivé oblasti membránových procesů.

Na vzdělávání a popularizaci bylo zaměřeno i vytvoření e-learningového kurzu o membránových procesech a videa o membránových procesech. Video představuje populárně – naučnou formou membránové procesy a jejich hlavní oblasti využití. Patnáctiminutový snímek je možné shlédnout ZDE.

Propagace platformy byla uskutečňována prostřednictvím organizace řady setkání, workshopů a také informačních seminářů, na kterých byly prezentovány membránové procesy, jako jeden ze způsobů řešení problémů současné vyspělé společnosti. Příkladem je seminář Voda a membránové procesy či seminář pro laickou veřejnost s ukázkou chemických procesů.

Informace o pořádaných akcích z oblasti membránových procesů v ČR i zahraničí jsou k dispozici na webových stránkách www.czemp.cz a v kalendáři akcí. Při realizaci projektu byla prohloubena spolupráce se zástupci European Membrane Society i European Membrane House. Zástupci CZEMP se díky podpoře projektu účastnili významných mezinárodních konferencí v ČR i zahraničí. Propagace membránových procesů byla podpořena také vznikem propagačních a informačních materiálů, jakými byly např. série posterů o jednotlivých oblastech membránových procesů, vytvoření barevné skládačky se základními informacemi o membránových procesech a také brožury představující membránové technologie laické veřejnosti.

Úspěšnost projektu dokazuje také analýza monitorovacích indikátorů, jejichž naplňování bylo sledováno po dobu realizace projektu. Všechny naplánované hodnoty sledovaných indikátorů byly dosaženy a u některých i překročeny.

Název indikátoru

Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Nově vytvořené/inovované produkty

9

9

Muži

210

486

Ženy

110

296

Poskytovatelé služeb

30

32

Pracovníci v dalším vzdělávání

10

10

Zapojení partneři

17

17

 

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...