Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Vydání monografií o membránových procesech se plánuje na přelom roku

23. červenec 2013 - 15:16 -- czemp

V rámci projektu ARoMem připravuje CZEMP vydaní tří monografií o nejdůležitějších membránových procesech - tlakových, elektromembránových a o membránovém dělení plynů a par. Monografie budou vydány postupně během podzimu 2013 a jara 2014 ve vydavatelství VŠCHT.

Hlavním autorem monografie o tlakových membránových procesech (TMP) je Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., z Univerzity Pardubice. Tato monografie v rozsahu cca 300 stran, na jejímž vzniku se podílí dalších šest autorů, je věnována historii vývoje tlakových membránových procesů, membránovým materiálům, membránovým modulům a zařízení a také charakterizaci membrán. Několik kapitol monografie je věnováno teorii transportu látek membránami, teoretickému popisu tlakových membránových procesů, faktorům ovlivňujícím výkonnost tlakových membránových procesů a metodám intenzifikace těchto procesů. Vedle kapitoly o diafiltraci, nalezne čtenář podrobné informace o aplikacích mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmózy a dalším vývoji tlakových membránových procesů.
Text monografie TMP je nyní ve Vydavatelství VŠCHT Praha k posouzení odbornou redaktorkou vydavatelství RNDr. Evou Julákovou, CSc., a k vydání monografie dojde pravděpodobně koncem letošního roku.

Monografie o membránovém dělení plynů a par (MDPP) je již také napsána. Editorem monografie v rozsahu cca 220 stran je Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejím vzniku se podílí celkem 10 autorů z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR v Praze -Suchdole, ze společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a také z Technické univerzity v Liberci. V této monografii nalezne čtenář kapitoly o teorii transportu plynů a par membránami, o membránových materiálech pro separaci plynů a par a o experimentálním stanovení transportních parametrů plynů a par. Rozsáhlá kapitola je věnována průmyslovým aplikacím membránového dělení plynů a par. Vedle kapitoly věnované bioplynu, pojednává monografie také o pervaporaci jako o důležitém membránovém procesu dělení kapalných směsí a membránové destilaci, která rovněž nabývá na významu. 
Text této monografie nyní po odborné stránce posuzuje RNDr. Zbyněk Pientka z ÚMCH AV ČR v Praze a bude do Vydavatelství VŠCHT Praha předán v srpnu. Lze tedy předpokládat, že se vydání této monografie uskuteční koncem letošního roku.

Třetí z řady monografií je věnovaná elektromembránovým procesům (EMP) a  je ve stavu příprav.  Byl sestaven  kolektiv 10 autorů, který se bude podílet na vypracování devíti kapitol monografie, jmenovitě úvodu a historickému úvodu elektromembránových procesů, základním pojmům a zákonitostem elektrochemie, iontověvýměnným materiálům a membránám, transportu látek iontověvýměnnými membránami, teoretickým popisem a matematickému modelování elektromembránových procesů, elektromembránovým separačním procesům, membránové elektrolýze a elektromembránovým systémům pro konverzi energie. Celkový rozsah monografie EMP je plánován na cca 250 stran a jejím editorem je Ing. Luboš Novák, CSc., generální ředitel MEGA, a.s. ve Stráži pod Ralskem. Předpokládaným termínem odevzdání rukopisu monografie je říjen - listopad 2013, vydání je plánováno na začátek roku 2014.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...