Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2021Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Připravované akce

Workshop studentských prací 2020
Na workshopu studentských prací nabízíme studentům možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží formou ústních prezentací a posterů. Letošní ročník bude zaměřen na výzkum, vývoj a aplikaci membránových procesůtechnologie v ochraně životního prostředí
Termín: 21.říjen 2020

Workshop MEMPROPO 2020
Workshop představí trendy a aplikace membránových procesů v potravinářství. Letošní ročník workshopu proběhne na VŠCHT v Praze.
Termín: 15.říjen 2020
 

MELPRO 2020
Mezinárodní konference zaměřená na membránové a elektromembránové procesy .
Termín: 8 - 11. listopadu 2020, Praha
 

MEMPUR 2021
Membránové procesy pro udržitelný rozvoj.
Předpokládaný termín: září 2021