Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Contacts

Address

Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa,
Czech Republic
E-mail: info@czemp.cz

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

Executive director

Ing. Miroslav Strnad
Phone: 724 959 544
E-mail: jan.smid@czemp.cz

Chairman of the Board of Directors

Ing. Luboš Novák, CSc.
Phone: 487 888 100
E-mail: lnovak@mega.cz

Project Manager

Ing. Jan Bartoň
Phone: 725 103 963
E-mail: jan.barton@czemp.cz;

Project Manager

Ing. Blanka Košťálová
Phone: 724 865 177
E-mail: blanka.kostalova@czemp.cz

 

 

Contact Form:

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.