Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano
Adresa: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Telefon: 
+420 597 325 456
Kontaktní osoba: 
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Správce subjektu: 
Seznam využívaných membránových procesů: 

Vize

VŠB - TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.