Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

UF – ultrafiltrace

Tlaková membránová operace, při které se oddělují částice a makromolekuly o molární hmotnosti větší než 103 a menší než 106, popř. v rozmezí 2 nm až 0,1 μm.

Tímto procesem se zabývají: