Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPROPO 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníPlochaMembrána

Databáze subjektů

Zobrazit všechny subjekty

Jedním ze stěžejních předpokladů pro splnění cílů činnosti České membránové platformy je dobrá znalost domácího prostředí ohledně problematiky membránových procesů. V rámci své členské základny platforma pokrývá takřka celou oblast výzkumu a vývoje membrán a membránových technologií. Materiálový výzkum partnerů je věnován jak anorganickým tak polymerním systémům i jejich propojeným hybridním formám. Vlastní membránové operace využívající několika fyzikálních a inženýrských principů jsou rozvíjeny zejména na univerzitní úrovni a na ústavech AV ČR. Dalšími sférami zájmu jsou subjekty zabývající se vývojem a inovací membránových technologií, jejich transferem, distribucí a v konečném důsledku pak ty subjekty v českém hospodářství a průmyslu, kde jsou membránové technologie v současnosti již využívány, resp. potenciální uživatelé těchto technologií. Databáze subjektů působícíh v oblasti membránovývh procesů si klade za cíl mapovat aktuální stav řešení membránové problematiky v České republice. Je členěna do oblastí:

 • věda a výzkum
 • vývoj a inovace
 • transfer
 • výroba a distribuce
 • aplikační sféra

Databáze obsahuje tyto informace:

 • popis subjektu
 • kontaktní informace
 • využívané membránové procesy (propojené se seznamem a popisem membránovývh procesů)
 • členství v českých i mezinárodních profesních organizacích
 • nabízené služby, produkty a technologie
 • týmy odborníků
 • přístrojové a vybavení
 • přehled řešených projektů
 • seznam kooperujících pracovišť
 • přehled publikací

 

Obsah databáze subjektů je přístupný pouze členům České membránové platformy. Staňte se členy CZEMP a získejte kromě přístupu do databáze a k aktuálním informacím z oblasti membránových procesů i další výhody a služby. Kontaktujte nás pro více informací.

Pro prohlížení databáze se musíte zaregistrovat a být přihlášen/a.

Údaje v databázi subjektů je možné samostatně doplňovat a měnit. Pokud chcete editovat data  u vašeho subjektu, nejdříve se musíte zaregistrovat. Při registraci je nutné zaškrtnout, že chcete být správcem subjektu a zvolit svoji organizaci. Po potvrzení Vám přijdou přístupové údaje a můžete se přihlásit. Jednouchou editaci údajů v databázi zvládne běžný počítačový uživatel. Návod a podrobné informace najdete v NÁPOVĚDĚ nebo nás neváhejte kontaktovat na info@czemp.cz