Czemp

Czech Membrane Platform
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Databáze subjektů

Zobrazit všechny subjekty

Jedním ze stěžejních předpokladů pro splnění cílů činnosti České membránové platformy je dobrá znalost domácího prostředí ohledně problematiky membránových procesů. V rámci své členské základny platforma pokrývá takřka celou oblast výzkumu a vývoje membrán a membránových technologií. Materiálový výzkum partnerů je věnován jak anorganickým tak polymerním systémům i jejich propojeným hybridním formám. Vlastní membránové operace využívající několika fyzikálních a inženýrských principů jsou rozvíjeny zejména na univerzitní úrovni a na ústavech AV ČR. Dalšími sférami zájmu jsou subjekty zabývající se vývojem a inovací membránových technologií, jejich transferem, distribucí a v konečném důsledku pak ty subjekty v českém hospodářství a průmyslu, kde jsou membránové technologie v současnosti již využívány, resp. potenciální uživatelé těchto technologií. Databáze subjektů působícíh v oblasti membránovývh procesů si klade za cíl mapovat aktuální stav řešení membránové problematiky v České republice. Je členěna do oblastí:

 • věda a výzkum
 • vývoj a inovace
 • transfer
 • výroba a distribuce
 • aplikační sféra

Databáze obsahuje tyto informace:

 • popis subjektu
 • kontaktní informace
 • využívané membránové procesy (propojené se seznamem a popisem membránovývh procesů)
 • členství v českých i mezinárodních profesních organizacích
 • nabízené služby, produkty a technologie
 • týmy odborníků
 • přístrojové a vybavení
 • přehled řešených projektů
 • seznam kooperujících pracovišť
 • přehled publikací

 

Obsah databáze subjektů je přístupný pouze členům České membránové platformy. Staňte se členy CZEMP a získejte kromě přístupu do databáze a k aktuálním informacím z oblasti membránových procesů i další výhody a služby. Kontaktujte nás pro více informací.

Pro prohlížení databáze se musíte zaregistrovat a být přihlášen/a.

Údaje v databázi subjektů je možné samostatně doplňovat a měnit. Pokud chcete editovat data  u vašeho subjektu, nejdříve se musíte zaregistrovat. Při registraci je nutné zaškrtnout, že chcete být správcem subjektu a zvolit svoji organizaci. Po potvrzení Vám přijdou přístupové údaje a můžete se přihlásit. Jednouchou editaci údajů v databázi zvládne běžný počítačový uživatel. Návod a podrobné informace najdete v NÁPOVĚDĚ nebo nás neváhejte kontaktovat na info@czemp.cz