Czemp

Czech Membrane Platform
MELPRO 2022Publikace CZEMPMEMPROPO 2022ZařízeníWSP_2022Membrána

MF – mikrofiltrace

Tlaková membránová operace, při které se oddělují částice o velikosti 0,1 μm až 10 μm průchodem mikroporézní membránou. 

Tímto procesem se zabývají: