Czemp

Czech Membrane Platform
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

RO – reverzní osmóza

Tlaková membránová operace, při které se na semipermeabilní membráně zadržuje rozpuštěná látka až na úrovni iontů a propouští rozpouštědlo, zpravidla voda, a to tlakem vyšším než je osmotický tlak děleného roztoku.

Tímto procesem se zabývají: