Czemp

Česká membránová platforma
Publikace CZEMPZařízeníMembránaPlocha

Membrány pro život - MEM4LIFE

Projekt MEM4LIFE, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, je zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Česká membránová platforma, z.s., je jedinou organizací spojující své členy na bázi spolupráce vysokoškolských a akademických pracovišť v oboru membránových technologií s podnikatelskými subjekty, využívajícími membránové technologie.

Zásadní aplikační možnosti jsou v oblastech úspory spotřeby vody v průmyslu recyklací, modernizací čistíren a dalších aplikací těchto technologií v potravinářství.

Jedním z cílů projektu je zpracování Technologické cestovní mapy - vize, kde lze membránové technologie při řešení problémů s nedostatkem vody (ve výrobě) využít, jak se v jednotlivých odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich očekávaný přínos. 

Součástí tvorby cestovní mapy byla i realizace dotazníkového šetření zaměřeného na problémy firem při hospodaření s vodou. Dotazník byl rozeslán a následně zpracován v roce 2020, jeho výstupy byly použity v první verzi cestovní mapy, která byla předána v třetím monitorovacím období a zpracovaný dokument je k dispozici ZDE.

Projekt je finančně podpořen EU.