Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Membrány pro život - MEM4LIFE

Projekt MEM4LIFE, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, je zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Česká membránová platforma, z.s., je jedinou organizací spojující své členy na bázi spolupráce vysokoškolských, akademických pracovišť v oboru membránových technologií s podnikatelskými subjekty, využívající membránové technologie.

Zásadní aplikační možnosti jsou v oblastech úspory spotřeby vody v průmyslu recyklací, modernizací čistíren a dalších aplikací těchto technologií v potravinářství.

Jedním z cílů projektu je zpracování cestovní mapy - vize, kde lze membránové technologie při řešení problémů s nedostatkem vody (ve výrobě) využít, jak se v jednotlivých odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich očekávaný přínos. 

Součástí tvorby cestovní mapy je realizace dotazníkového šetření zaměřeného na problémy firem při hospodaření s vodou.

Pro vyplnění dotazníku prosím pokračujte dál na stránku s dotazníkem.