Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

Workshop MEMPROPO 2020 - voda základ života

19. listopad 2020 - 15:01 -- czemp
Kategorie článku: 

6. ročník workshopu MEMPROPO 2020 se letos uskutečnil  on-line dne 15. října 2020. Do přípravy workshopu se tentokrát velmi výrazně zapojila VŠCHT, zejména Ústav chemie ochrany prostředí. Hlavním tématem workshopu bylo využití membránových technologií (a nejen jich) k čištění odpadních vod z průmyslu a komunálních odpadních vod. Cílem těchto opatření je pak snížení spotřeby vody její náhradou za vodu recyklovanou.

Workshop MEMPROPO 2020 byl součástí udržitelnosti projektu KUSmem - Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi. Projekt byl realizován v letech 2015 až 2018 a jeho hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav mlékárenský Praha. Dalšími příjemci pak byly tyto organizace: MemBrain s.r.o., Moravia Lacto a.s., Zeelandia  spol. s r.o., Bohušovická mlékárna, a.s., MILCOM a.s, Potravinářská komora České republiky a Česká membránová platforma ,z.s. Byl i součástí probíhajícího projektu Membrány pro život – MEM4LIFE, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, který je zaměřen na aplikační možnosti membránových technologií na úsporu vody.

Úvodní přednášku s názvem Proč je pro společnosti důležité strategické technologické plánování a vytvoření cestovní mapy přednesl Ing. Jakub Peter, Ph.D. z ÚMCH Praha, AV ČR v.v.i.. Dr. Peter je současně vedoucím expertního týmu projektu MEM4LIFE, který připravuje cestovní mapu pro Českou technologickou platformu, z.s. Cílem této přednášky bylo představení procesu, jakým mohou zájemci o membránové technologie získat nejdůležitější informace pro rozhodnutí o výhodnosti využití těchto technologií.

Následovala přednáška Ing. Jiřího Ečera ze společnosti MemBrain s.r.o. na téma Příprava termostabilního koncentrátu syrovátkových bílkovin. Syrovátka se zpracuje nejprve membránovou elektrodialýzou s tím, že při tomto procesu probíhá současně i záměna vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodné nebo draselné. Tento proces je alternativou k využití procesu iontoměničů.  Právě tato nová technologie nevyžaduje regeneraci iontovýměnných kolon, kdy vzniká velké množství odpadních vod.

V další přednášce Využití elektrodialýzy pro snížení obsahu soli v odpadní vodě před biologickým odbouráváním amoniakálního dusíku představil využití membránové elektrodialýzy Ing. Jan Havelka ze společnosti MemBrain s.r.o.  Biologické odbourávání amoniakálního dusíku zajišťují v čistírnách odpadních vod bakterie. Ty jsou citlivé na obsah NaCl v odpadní vodě. Cílem práce bylo zjistit možnost redukce koncentrace NaCl v odpadní vodě elektrodialýzou tak, aby tato koncentrace klesla na hodnoty, které nevadí bakteriím zajišťujícím biologické odbourávání amoniakálního dusíku.  Výsledky potvrdily možnost redukovat koncentraci NaCl elektrodialýzou bez provozního omezení.

Po přestávce se ujal slova prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. z Ústavu technologie vody a prostředí  VŠCHT Praha. V jeho přednášce Opětovné využívání odpadních vod v EU a ČR představil opětovné využívání již použité vody v řadě zemí EU a také příklady z Česka. Ve státech EU se recyklace vody využívá nejvíce v zemědělství.

V poslední přednášce seznámil Ing. Marek Šír, Ph.D. z VŠCHT Praha, Ústavu chemie ochrany prostředí, účastníky workshopu s prací s názvem Přeměna odpadů ze zemědělství na živinové roztoky pro pěstování mikrořas. Podstatou práce je využití digestátu z bioplynových stanic pro pěstování zelených řas.  Ty lze v nejjednodušším případě vracet zpátky do bioplynové stanice k výrobě bioplynu, popřípadě z nich lze vyrábět další produkty typu biolihu apod. V práci byly zkoumány podmínky růstu zelených řas s tím, že nejlepších výsledků růstu bylo dosaženo při 16 hodinách osvětlení a 8 hodin tmy.

On-line workshopu se zúčastnilo celkem 22 účastníků. Technicky byl workshop zabezpečen pomocí aplikace Microsoft Teams a zabezpečil ho Ing. Marek Šír, Ph.D.  Přednášky byly zpracovány i písemně do formy publikace ve sborníku. Sborník byl vydán ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR.  Zájemci o sborník ho mohou získat za 160 Kč včetně poštovného a DPH.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Tento test má za úkol vyzkoušet zda jste skutečný uživatel a zabránit spamovacím robotům v jejich aktivitě.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...