Czemp

Česká membránová platforma
www.mempur.czPublikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

Workshop studentských prací 2017

Pátý ročník Workshopu studentských prací proběhl 18.10.2017 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem.V rámci workshopu studenti představili 29 příspěvků formou ústních prezentací a posterů, v nichž prezentovali výsledky, kterých dosáhli v rámci svého studia na VŠ či studentského programu realizovaného v MIC. 

Kvalitu prací hodnotila komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů v čele s Ing. Pavlem Izákem, Ph.D., DSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR, v.vi.. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty a plnými texty přednášek.

V závěru workshopu byla udělena ocenění za nejlepší ústní prezentace ve dvou kategoriích –  za krátkodobou práci (SVOČ, výsledky odborných praxí/stáží),  za dlouhodobou práci (bakalářské, diplomové a disertační práce)  postery. Ocenění studenti získali finanční a věcné ceny.

Děkujeme všem účastníkům za velmi profesionální přístup k celé akci a těšíme se na shledanou při dalším ročníku.