Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Projekt KUSmem - Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi

Program:
Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (dále jen „Program“)

Poskytovatel:
Poskytovatelem podpory je Česká republika - Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1. 

Identifikační kód Programu:
Pro účely evidence v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl Programu přidělen kód „QJ“.

Projektu se účastnily tyto společnosti:

  1. Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
  2. MemBrain s.r.o.    
  3. Zeelandia spol. s r.o.
  4. Moravia Lacto a.s.
  5. MILCOM a.s.
  6. Bohušovická mlékárna, a.s.
  7. Potravinářská komora České republiky
  8. Česká membránová platforma, z.s.

Celkovým cílem projektu byl výzkum a vývoj nových technologií a receptur vybraných potravinářských produktů s využitím membránových procesů, mikrofiltrace, ultrafiltrace, elektrodialýzy, které jsou pro využití v potravinářství nejvhodnější a budou uplatněny především v mlékárenských a pekárenských výrobních podnicích v ČR.

 
1. Dílčí cíl: Navrhnout technologie s využitím membránového procesu mikrofiltrace, případně ultrafiltrace a elektrodialýzy a stanovit recepturu nového pekárenského přípravku a jeho využití pro prodloužení trvanlivosti vybraných druhů pečiva a pro zvýšení jeho nutriční hodnoty.

2. Dílčí cíl: Navrhnout technologie elektrodialýzy pro zpracování/úpravu různých typů demineralizované syrovátky z výroby sýrů a tvarohů a dalších mlékárenských produktů nebo potravinářských polotovarů. Součástí cíle bude i zkoumat a navrhnout využití resp. likvidaci odpadního proudu vodného roztoku solí a navrhnout k tomu určené technologie.

3. Dílčí cíl: Stanovit receptury potravin a nových funkčních potravin na bázi mléka a koncentrátů syrovátkových bílkovin a koncentrátů všech bílkovin mléka s využitím ultrafiltrace.

Česká membránová platforma měla v tomto projektu za úkol diseminační a edukační činnost. V této své činnosti spolupracovala s dalším členem projektového týmu, a to Potravinářskou komorou České republiky a její Českou technologickou platformou pro potraviny.

Každý rok byl uspořádán seminář /workshop/ o nových poznatcích v uplatňování membránových procesů ve zpracování syrovátky a vývoji nových potravinářských produktů.

Projekt byl zahájen 1. 4. 2015 a skončil 31. 12. 2018. Každý rok se uskutečnil seminář Membránové procesy v potravinářství, na kterém se diskutovaly výsledky projektu za dané období.

 

1. Workshop „Membránové procesy v potravinářství“ – MEMPROPO 2015

Seminář s názvem „Membránové procesy v potravinářství“ se konal dne 23. 10. 2015 v Membránovém inovačním centru – MemBrain, Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem.  Semináře se zúčastnilo 32 účastníků a členové řešitelského týmu projektu QJ1510341.  Pozvánka na seminář byla rozeslána členům Potravinářské komory ČR, byla vložena opakovaně do Zpravodaje PK ČR a vyvěšena na webové stránky České technologické platformy pro potraviny, kde byly zřízeny také vlastní stránky projektu (http://www.ctpp.cz/kusmem-qj1510341/). Na webové stránce je popsán cíl projektu, dílčí cíle a výsledky projektu a je zde možné stáhnout sborník ze semináře v pdf formátu.

Úvodní slovo k semináři pronesl Ing. Jan Bartoň, CSc., který seznámil účastníky semináře s aktivitami České membránové platformy. V bloku přenášek vystoupili se svými příspěvky Ing. Hana Jiránková, Ing. Jan Kinčl, Ph.D., Ing. Vladimír Dráb, Ing. Michael Binder, CSc. a Ing. Jiří Ečer. S projektem QJ1510341Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi“ seznámil přítomné  odpovědný řešitel projektu a ředitel VÚM, s.r.o., Ing. Petr Roubal, CSc..

 

2. Workshop „Membránové procesy v potravinářství“ – MEMPROPO 2016

Seminář MEMPROPO proběhl 13. října 2016 jeho druhý ročník a to opět v Membránovém inovačním centru ve společnosti MemBrain s.r.o. – Stráž pod Ralskem.Byl zaměřen zejména na podstatné výsledky projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). 

První přednáška Ing. Hany Jiránkové, Dr. z Univerzity Pardubice Základy membránových procesů a jejich aplikace v potravinářství byla obecnějšího rázu. Přednáška M. Kavkové z Výzkumného ústavu mlékárenského s.r.o., Tábor, na téma Vliv syrovátkového fermentu s propionátem na růst a vývoj potravinářských plísní byla zaměřena na ověření a porovnání antifungálního efektu syrovátkových fermentů. V  přednášce Využití koncentrátu syrovátkových bílkovin a koncentrátu všech bílkovin mléka z ultrafiltrace syrovátky nebo mléka ke zlepšení výtěžnosti výroby tvarohů a jogurtů autorů Michael Binder1, Jan Drbohlav 1, Marta Pechačová 1, Jan Jarmar2  z 1 - Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o, Praha, a 2- Bohušovická mlékárna a.s, Bohušovice nad Ohří byly zhodnoceny výsledky přídavku syrovátky do výroby jogurtů.

 

3. Workshop „Membránové procesy v potravinářství“ – MEMPROPO 2017

Seminář MEMPROPO 2017 se uskutečnil v areálu PK ČR v Praze dne 18. 10. 2017.

Ing. Michael Binder z VÚM seznámil ve své přednášce Užití ultrafiltrace pro zvýšení efektivnosti výroby jogurtů přítomné s tím, jak pomocí ultrafiltrace zvýšit koncentraci tuků a bílkovin v odpadní syrovátce a koncentrát využít jako kvalitní náhradu mléka při výrobě jogurtů.

Zpestřením workshopu byla účast zástupců VÚPS Praha, kteří představili využití membránových technologií při výrobě piva. Ing. Karel Štěrba, Ph.D. přednesl přednášku na téma Filtrovatelnost Českého piva na membránových filtrech.

 

3. Workshop „Membránové procesy v potravinářství“ – MEMPROPO 2018

Workshop MEMPROPO 2018 se opět uskutečnil v Membránovém inovačním centru  - MemBrain ve Stráži pod Ralskem.  Byl uspořádán jako závěrečný přehled všech výsledků projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). 

Úvodní přednáška Hany Jiránkové byla zaměřena na Aktuální směry vývoje membránových technologií, zejména s ohledem na potravinářský průmysl. Jiří Ečer se ve svém příspěvku
Složení mlékárenských produktů v závislosti na stupni odsolení pomocí elektrodialýzy zabýval praktickými výsledky odsolování několika typů syrovátek. V přednášce Miloslavy Kavkové Antifungální efekt syrovátkového fermentu s obsahem propionátu a konzervačních přípravků s antifungálním účinkem pro pekárenství a následném příspěvku Dity Havelkové Testování antifungálního účinku syrovátkového fermentu s obsahem propionátu v poloprovozních pekárenských podmínkách byli účastníci semináře seznámeni s praktickými výsledky přípravy syrovátkového fermentu s antifungálním účinkem i jeho testováním v pečných zkouškách. Ty potvrdili vysokou účinnost fermentu na prodloužení trvanlivosti toastového chleba. Poslední přednášku přednesl Jan Drbohlav na téma Využití ultrafiltrace k zefektivnění výroby tvarohu a jogurtů. Ukázal v ní na výhody využití syrovátky po úpravě ultrafiltrací na výrobu termotvarohu a jogurtů.

Ze všech čtyř workshopů byly vydány tištěné sborníky, které byly jednak předávány účastníkům workshopů a jsou navíc k dispozici až do rozebrání nákladu na Potravinářské komoře ČR.

 

Publikační aktivity

V roce 2017 byl v časopisu Zemědělec 46/2017 ,str. 12, uveřejněn článek Jana Bartoně, Jana Drbohlava a Petra Roubala Moderní membránové technologie, jehož hlavním cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s využitím membránových technologií v potravinářském průmyslu a s některými dílčími výsledky projektu KUSmem.

Závěrečná oponentura proběhla v lednu 2019 a výsledky projektu byly schváleny.

MEMPROPO 2015 MEMPROPO 2016 MEMPROPO 2017 MEMPROPO 2018