Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníMEMPROPO 2023PlochaMembrána

Ukončení realizace projektu MEMPRO

27. březen 2019 - 8:24 -- czemp
Kategorie článku: 

Realizace projektu MEMPRO – Membránové procesy (reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060) byla ukončena 28. 2. 2019. Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Česká membránová platforma, z.s. realizovala od března 2016. Celková výše podpory projektu ze strany Evropské unie byla 3,6 mil. Kč.

Významným cílem projektu byla aktualizace strategických dokumentů Strategické výzkumné agendy (SVA ) a Implementačního akčního plánu (IAP), které se pod odborným vedením podařilo uskutečnit. Realizační tým projektu byl tvořen pracovníky CZEMP na pozici projektových manažerů a čtyřmi expertními skupinami:

  1. Expertní skupina pro tlakové membránové procesy
  2. Expertní skupina pro elektromembránové procesy
  3. Expertní skupina pro separaci plynů a par
  4. Expertní skupina pro membránové materiály,

Členové skupin se přímo podíleli na přípravě aktualizovaných dokumentů a výsledkem bylo vytištění aktualizovaných dokumentů ve formátu B5. Byl zpracován souhrnný dokument, který poskytuje celistvý přehled o strategiích a analýzách TP zaměřených na výzkumné priority a inovační příležitosti i bariéry související s průmyslovými a společenskými výzvami v daném odvětví či průřezovém oboru, přehled o variantách možného technologického vývoje v daném odvětví a identifikaci vhodných cest pro komerční uplatnění nových technologií na trhu.

Česká membránová platforma navázala širokou síť mezinárodních kontaktů a rozvíjí spolupráci v oblasti membránových procesů v České republice i v zahraničí. Byla rozvinuta mezinárodní spolupráce s evropskou technologickou platformou - European Membrane House (EMH), evropskou membránovou společností - European Membrane Society (EMS), předseda představenstva CZEMP se v roce 2018 stal členem výboru EMS. Byly navázány kontakty s Russian Technology Transfer Network (RTTN) a s Nederlands Membranengenootschap (NMG). Spolupráce probíhá rovněž v rámci zemí Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) např. při organizaci mezinárodních akcí. V období realizace projektu uspořádala CZEMP tři významné mezinárodní konference MELPRO 2016 a 2018 a membránovou konferenci Visegradskych zemí PERMEA 2016.

Cílem projektu bylo, pomocí technologického foresightu, rozvinout využití integrovaných membránových technologií v průmyslové praxi. Expertní tým pod vedením odborného garanta se zaměřil na rozvoj integrovaných membránových technologií i na posun v základních membránových procesech. Česká membránová platforma bude pokračovala i ve své diseminační roli pořádáním konferencí, seminářů, workshopů tak, aby byla podporována výměna informací mezi výzkumem a praxí. 

Program Horizont 2020 je 8. rámcový program pro výzkum a inovace, platný pro období 2014 – 2020. Cílem projektu bylo informovat své členy o výzvách v programu Horizont 2020 a hledat možnosti spolupráce členů CZEMP i v těchto programech. Výsledkem je podání několika žádostí o podporu v programu Horizont 2020.

Realizace projektu byla ukončena a v současné době CZEMP dokončuje zprávu o realizaci projektu a finální žádost o platbu.

Všem členům expertních skupin děkujeme za jejich nasazení a aktivní přístup při aktualizaci strategických dokumentů. Věříme, že se budeme nadále potkávat na akcích České membránové platformy.

 

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...