Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

Ukončení realizace projektu MEMPRO

27. březen 2019 - 8:24 -- czemp
Kategorie článku: 

Realizace projektu MEMPRO – Membránové procesy (reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060) byla ukončena 28. 2. 2019. Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Česká membránová platforma, z.s. realizovala od března 2016.

Významným cílem projektu byla aktualizace strategických dokumentů Strategické výzkumné agendy (SVA ) a Implementačního akčního plánu (IAP), které se pod odborným vedením podařilo uskutečnit. Realizační tým projektu byl tvořen pracovníky CZEMP na pozici projektových manažerů a čtyřmi expertními skupinami:

  1. Expertní skupina pro tlakové membránové procesy
  2. Expertní skupina pro elektromembránové procesy
  3. Expertní skupina pro separaci plynů a par
  4. Expertní skupina pro membránové materiály,

Členové skupin se přímo podíleli na přípravě aktualizovaných dokumentů a výsledkem bylo vytištění aktualizovaných dokumentů ve formátu B5. Byl zpracován souhrnný dokument, který poskytuje celistvý přehled o strategiích a analýzách TP zaměřených na výzkumné priority a inovační příležitosti i bariéry související s průmyslovými a společenskými výzvami v daném odvětví či průřezovém oboru, přehled o variantách možného technologického vývoje v daném odvětví a identifikaci vhodných cest pro komerční uplatnění nových technologií na trhu.

Česká membránová platforma navázala širokou síť mezinárodních kontaktů a rozvíjí spolupráci v oblasti membránových procesů v České republice i v zahraničí. Byla rozvinuta mezinárodní spolupráce s evropskou technologickou platformou - European Membrane House (EMH), evropskou membránovou společností - European Membrane Society (EMS), předseda představenstva CZEMP se v roce 2018 stal členem výboru EMS. Byly navázány kontakty s Russian Technology Transfer Network (RTTN) a s Nederlands Membranengenootschap (NMG). Spolupráce probíhá rovněž v rámci zemí Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) např. při organizaci mezinárodních akcí. V období realizace projektu uspořádala CZEMP tři významné mezinárodní konference MELPRO 2016 a 2018 a membránovou konferenci Visegradskych zemí PERMEA 2016.

Cílem projektu bylo, pomocí technologického foresightu, rozvinout využití integrovaných membránových technologií v průmyslové praxi. Expertní tým pod vedením odborného garanta se zaměřil na rozvoj integrovaných membránových technologií i na posun v základních membránových procesech. Česká membránová platforma bude pokračovala i ve své diseminační roli pořádáním konferencí, seminářů, workshopů tak, aby byla podporována výměna informací mezi výzkumem a praxí. 

Program Horizont 2020 je 8. rámcový program pro výzkum a inovace, platný pro období 2014 – 2020. Cílem projektu bylo informovat své členy o výzvách v programu Horizont 2020 a hledat možnosti spolupráce členů CZEMP i v těchto programech. Výsledkem je podání několika žádostí o podporu v programu Horizont 2020.

Realizace projektu byla ukončena a v současné době CZEMP dokončuje zprávu o realizaci projektu a finální žádost o platbu.

Všem členům expertních skupin děkujeme za jejich nasazení a aktivní přístup při aktualizaci strategických dokumentů. Věříme, že se budeme nadále potkávat na akcích České membránové platformy.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...