Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Realizace projektu ARoMem úspěšně pokračuje

1. leden 2014 - 17:41 -- czemp
Kategorie článku: 

Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu ARoMem a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, kde bude velký důraz kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu.

Rok 2013 se především nesl ve znamení příprav tří monografií o membránových procesech. První z nich monografie Tlakové membránové procesy, jejímž autorem je prof. Petr Mikulášek, CSc. a kolektiv z Univerzity Pardubice vyšla na konci roku 2013 ve vydavatelství VŠCHT Praha. Monografie o membránovém dělení plynů a par (MDPP) je již také připravena a vydána bude začátkem roku 2014. Editorem monografie v rozsahu cca 220 stran je doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejím vzniku se podílí celkem 12 autorů z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR v Praze - Suchdole, ze společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a také z Technické univerzity v Liberci. Tisk třetí z řady monografií, která je věnovaná elektromembránovým procesům (EMP) je plánovaný na březen 2014. Je sestaven kolektiv 10 autorů, který se bude podílet na vypracování devíti kapitol zmiňované monografie. Celkový rozsah je plánován na cca 250 stran a jejím editorem bude Ing. Luboš Novák, CSc., generální ředitel MEGA a.s. 

 

       

Vybraným českým vysokým školám, s odpovídajícím zaměřením, byl v roce 2013 nabídnut výukový modul – jako cyklus odborných přednášek o nejdůležitějších membránových procesech z hlediska teorie těchto procesů i jejich praktického využití. Z nabídky 12 lekcí si školy vybíraly témata, která byla prezentována odborníky na danou oblast. Zájem o výukový modul projevily VŠB- TU Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita v Libereci. Výukový modul byl zahájen na VŠB-TU Ostrava v říjnu 2013. Vzdělávací aktivity projektu byly dále naplňovány realizací praxí studentů, kterých se v roce 2013 uskutečnilo 11. Úspěšně také proběhla zahraniční stáž pracovníka VŠB-TU Ostrava na univerzitě v Montpellier (Francie) a pracovníka TU Liberec na univerzitě v Basel (Švýcarsko). Další ze série odborných seminářů, které jsou vysoce hodnoceny zejména VŠ studenty, na témata membránové materiály, elektromembránové procesy a membránové bioreaktory se konaly v závěrečné třetině roku 2013.

V rámci propagace membránových procesů byly uspořádány informační seminář pro laiky (Česká Lípa), workshopy Membránové procesy v mlékárenství (Pardubice), Prezentace studentských prací (Liberec) a Strategie podpory a propagace MP v období 2014 - 2020 (Heřmanice v Podještědí) a mezioborové konference Membránové procesy ve vinařství (Lednice) a sympozium Membránové technologie v rámci konference CHISA, které se potkaly s velkým ohlasem a s pozitivní reakcí účastníků. 

Zástupci CZEMP se účastnili mezinárodních konferencí: Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes v Agoy (Rusko), General Assembly European Membrane House v Bruselu, jednání European Membrane Society Council v Paříži, konference PERMEA ve Varšavě. V rámci rozšíření mezinárodní spolupráce navštívil odborný garant CZEMP univerzitu v Lisabonu a účastnil se také na UK Biomethane Day 2013 v Birminghamu.

Náplní klíčové aktivity číslo 3 je zajištění rozvoje lidských zdrojů členských subjektů a v jejím rámci CZEMP ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně zorganizovala vzdělávací kurz Inovace a transfer technologií, který se konal v říjnu 2013 v Brně.

CZEMP se aktivně zapojila do setkání národních technických platforem a byla jedním z iniciátorů aktualizace memoranda technologických platforem. Členská základna české membránové platformy se rozšířila o domácí i zahraniční odborníky z oblasti membránových procesů.

V průběhu roku 2013 byla zahájena příprava mezinárodní konference MELPRO, která se uskuteční v květnu roku 2014 v Praze. Konference MELPRO bude nejvýznamnější událostí v oblasti membránových procesů konaných v České republice. V roce 2014 bude její příprava nadále pokračovat a CZEMP, jako jeden z hlavních organizátorů konference, se na ní bude významně podílet. 

Cyklus seminářů zaměřených na hlavní oblasti membránových procesů se uzavře odborným seminářem Integrované membránové procesy, který se bude konat v březnu roku 2014 v Brně.

Mezioborová konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi, která se bude konat v termínu 18-19. března 2014 ve Stráži pod Ralskem a Heřmanicích v Podještědí  je připravovaná v úzké spolupráci se zástupci inovativních společností, průmyslových a akademických subjektů. Spoluorganizátorem akce je společnost MemBrain. Cílem konference je výměna zkušeností a diskuze na témata z oblastí inovace, transfer technologií a výsledků do průmyslové praxe, podpora výzkumu a vývoje v ČR a zahraničí, oceňování výsledků apod. Mezi přednášejícími budou zástupci průmyslu, akademické sféry i představitelé ze státní správy a samosprávy, kteří přítomné seznámí s existující a připravovanou podporou výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím srovnáním se zahraničními zeměmi.

I v roce 2014 zůstávají v nabídce CZEMP studentské praxe a stáže v ČR a také mezinárodní stáže pro pracovníky členských subjektů, studentům vysokých škol budou nabízeny přednášky výukového modulu o membránových procesech.

Dalším úkolem pro rok 2014 bude zajištění finanční podpory pro navazující aktivity CZEMP, které byly nastartovány projektem Česká membránová platforma (OP PI) a prohloubeny projektem ARoMem (OP VK). Informace o všech akcích organizovaných CZEMP najdete na webu www.czemp.cz.

Projekt  ARoMem - Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/17.0095) je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím  operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...