Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

První rok realizace projektu České membránové platformy

21. listopad 2012 - 10:33 -- czemp
Kategorie článku: 

Tisková zpráva. Česká Lípa 20.11.2012

Česká membránová platforma v říjnu úspěšně uzavřela první rok realizace projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095.

Membrány a membránové procesy patří mezi technologické operace nacházející své uplatnění v širokém spektru lidských aktivit. Jsou to výrobní procesy v průmyslových odvětvích zahrnující i zpracování technologických odpadů směřující k vývoji bezodpadových zařízení, jsou to i energetické aplikace včetně zajištění jejich obnovitelných zdrojů a nezanedbatelná oblast je péče ať již z pohledu péče o zdraví nebo o udržitelný rozvoj společnosti v přijatelných ekologických podmínkách.

V průběhu uplynulých dvanácti měsíců byly nastartovány činnosti vedoucí k naplňování stanoveného harmonogramu projektu. Činnosti projektu jsou rozděleny do tří klíčových aktivit. První klíčová aktivita je zaměřena především na vzdělávání a přípravu studijních materiálů. Náplní této aktivity jsou také odborné praxe studentů terciárního vzdělávání, které byly realizovány pro pět studentů v rozsahu tří týdnů. V rámci této aktivity byly realizovány dva odborné semináře pro cílovou skupinu studentů terciárního vzdělávání, pracovníků vyšších a vysokých škol a pracovníků zabývajících se výzkumem a vývojem. V úzké spolupráci akademických, výzkumných a průmyslových subjektů za koordinace platformy byly zahájeny přípravné práce na vzniku tří odborných monografií. První v řadě je monografie Tlakové membránové procesy, jejímž hlavním autorem je prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. z Univerzity v Pardubicích a která bude vydána na začátku roku 2013. Následovat budou monografie zaměřené na membránové separace plynů a par a elektromembránové procesy.

Náplní druhé klíčové aktivity je rozvoj komunikační a interaktivní platformy. V průběhu sledovaného období byla prohloubena spolupráce s European Membrane Society (EMS) a European Membrane House (EMH). Pracovníci platformy se zúčastnili akcí pořádaných EMH a EMS jakými byly: General Assembly EMH, General Assembly EMS, A Day at European Membrane Institut v Montpellier (Francie). V navazování kontaktů s platformami mimo EU byla významná účast pracovníka platformy na konferenci Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes v Rusku. Z prostředků projektu ARoMem byla podpořena účast dvaceti osob na mezinárodní konferenci eLmempro – Electromembrane processes and materials, která se konala v srpnu 2012 v Českém Krumlově. V rámci této aktivity byly inovovány webové stránky platformy.

Třetí klíčová aktivita - Příprava lidských zdrojů směřuje k zajištění nezávislého fungování platformy na bázi služeb členským subjektům. Pracovníci platformy, spolu se zástupci členských subjektů, absolvovali školení Řízení lidských zdrojů a Ochrana duševního vlastnictví.
V roce 2013 bude CZEMP pokračovat v organizování odborných seminářů, které se setkaly s velkým zájmem, bude vydána brožura propagující membránové procesy, uskuteční se odborné praxe a realizovány budou také odborné stáže výzkumných a vědeckých pracovníků v tuzemsku i zahraničí. Spolupráce s mezinárodními organizacemi bude pokračovat návštěvou reprezentantů EMH a EMS v České republice.

 


 

Přidat komentář

Filtrované HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...