Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Schválení projektu MEMPRO - Membránové procesy

7. březen 2017 - 16:31 -- czemp
Kategorie článku: 

V únoru 2017 získala Česká membránová plarforma, z.s., na základě žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  podporu projektu MEMPRO - Membránové procesy (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060). Projekt je řešen v rámci programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Podpora realizace projektu je po dobu 36 měsíců, se zahájením od 1.3.2016 až do 28.2.2019.

Realizační tým projektu je tvořen pracovníky CZEMP na pozici projektových manažerů a čtyřmi expertními skupinami:

 1. Expertní skupina pro tlakové membránové procesy
 2. Expertní skupina pro elektromembránové procesy
 3. Expertní skupina pro separaci plynů a par
 4. Expertní skupina pro membránové materiály

Činnost expertních skupin koordinuje doc. Ing. Milan Šípek, CSc., který působil na Ústavu fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Doc. Šípek má velké zkušenosti s řízením projektů a přehled o všech zásadních metodách membránových separací. Bude proto garantem odborného zaměření expertního týmu pro technologický foresight i přínosem pro řízení projektu jako takového.

Realizace projektu je rozdělena do tří dílčích projektů, nazývaných aktivitami:

 1. Aktivita (dílčí projekt) č. 1 - Technologický foresight v oblasti membránových technologií
 2. Aktivita (dílčí projekt) č. 2 – Napojení na evropskou technologickou platformu
 3. Aktivita (dílčí projekt) č. 3 - Zapojení do evropských výzkumných programů

Cílem projektu je, pomocí technologického foresightu, rozvinout využití integrovaných membránových technologií v průmyslové praxi. V rámci České membránové platformy bude pod vedením odborného garanta vytvořen expertní tým, který se zaměří na rozvoj integrovaných membránových technologií i na posun v základních membránových procesech. Výsledky budou směřovat i k posílení vlivu českých společností na činnost Evropské membránové společnosti, která je základem spolupráce na evropské bázi. Bude vytvořen prostor pro větší zapojení členů České membránové platformy do mezinárodních projektů Horizont 2020. Expertní tým na technologický foresight se dále zaměří na aktualizaci Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu. Česká membránová platforma bude pokračovat i ve své diseminační roli pořádáním konferencí, seminářů, workshopů tak, aby byla podporována výměna informací mezi výzkumem a praxí. Česká membránová platforma bude nadále podporovat studenty, mladé vědce a výzkumníky, nabízením účasti na národních i mezinárodních konferencích.

 

Přidat komentář

Filtrované HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...