Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
28.08.2014 - 12:59 - News, Vzdělávání, Kurzy

Česká membránová platforma o.s. nabízí na svých webových stránkách možnost seznámení se s oblastí membránových procesů, jak laické veřejnosti, tak hlubšího studia např. studentům středních i vysokých škol a dalším zájemcům o problematiku membránových procesů. Studium poskytuje individuální a jednoduchou formou prostřednictvím e – learningového samostudijního kurzu „Základy membránových procesů“.

28.08.2014 - 10:01 - Membránové procesy, News

Informujeme o činnosti svých členů

Stráž pod Ralskem, 1. 8. 2014 – Ve Stráži pod Ralskem otevíráme Membránové Inovační Centrum, místo kde je vysoká koncentrace dobrých nápadů ve spojení se špičkovým vědeckým zázemím. Postavili jsme a vybavili moderní středisko membránového výzkumu. MemBrain, s.r.o. přemýšlí o směrování oboru v budoucnosti, proto se rozhodla vybudovat moderní zázemí pro své výzkumné činnosti. V roce 2009 zahájila a v roce 2014 ukončila projekt MIC (Membránové inovační centrum) jehož cílem je vytvořit podmínky pro propojení potřebných vědních disciplín, zahrnující oblast membránových materiálů s následnými vazbami na zařízení a technologické aplikace a zároveň pro soustavnou spolupráci s nejvyspělejšími výzkumnými a průmyslovými partnery.

08.08.2014 - 10:57 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) zve pracovníky státní správy, samosprávy a další zájemce o tuto problematiku na informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE, který se koná 9. září 2014 od 9:30h v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Cílem semináře je zvýšit povědomí o možnostech uplatnění a zavádění membránových technologií při ochraně a čištění vod zejména při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod či skládkových vod. Podrobný program semináře najdete v příloze článku.

26.06.2014 - 15:39 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala workshop Membránové procesy v mlékárenství, který se konal ve dnech 24.-25. června 2014 v společnosti MoraviaLacto a.s. v Jihlavě. Součástí programu byla i velmi zajímavá exkurze do výrobních prostor společnosti Moravia Lacto, která využívá elektrodialýzu pro výrobu demineralizované syrovátky. Obdobně zaměřený bude seminář s názvem Membránové procesy v mlékárenství, který se uskuteční na podzim 2014 (říjen - listopad). Určen bude pro technology v mlékárnách, výzkumné a akademické pracovníky, management firem, dále pro studenty a další zájemce o problematiku membránových procesů v potravinářství a mlékárenství.

27.05.2014 - 13:25 - News, Vzdělávání

Česká membránová platforma o.s. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. uspořádala ve dnech 18. – 21. května 2014 konferenci zaměřenou na membránové a elektromembránové procesy. Konferenci MELPRO, která si kladla za cíl propojit výsledky vědy s potřebami průmyslu, navštívilo 120 účastníků z 16 zemí světa se 40 přednáškami a 53 postery. Hlavní program letošního ročníku doplnily doprovodné akce, jakými byly společenské večery, studentská soutěž, prezentační stánky průmyslových partnerů a exkurze do výrobních prostor společnosti MEGA a.s. a do nově vybudovaného Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Mezi přednášejícími nechyběli světoví odborníci v oblasti membránové problematiky. Konferenci zahájil úvodní plenární přednáškou prof. Bart Van der Bruggen (European Membrane Society, Belgium). Dalšími plenárními přednášejícími byli Enrico Drioli (Itálie), Viktor Nikonenko (Rusko) a Bernard Mack (USA).

 

21.03.2014 - 11:21 - News

TISKOVÁ ZPRÁVA - 20.3.2014 - Stráž pod Ralskem - Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem se ve dnech 18. – 19. 3. 2014 stalo místem, kde se v jednom sále setkali zástupci průmyslu, výzkumných center, vysokých škol, státní správy a samosprávy. Cílem pořádané konference byla diskuze a výměna zkušeností s inovacemi a transferem technologií v praxi. Sedmdesát účastníků si vyslechlo celkem 24 přednášek z pohledu marketingu inovací, oceňování, metod systematické inovace, financování vědy a výzkumu a řady dalších témat. Nechyběl ani blok krátkých prezentací, kde samotní účastníci dostali jedinečnou možnost představit své subjekty. Témata vyvolala řadu diskuzí, podnětů a názorů a vyslala jasný vzkaz, že podobná setkání mají smysl a v budoucnu bude potřebné tyto světy i nadále propojovat. Pro tento účel jsme zřídili na našich stránkách diskuzní fórum.

20.03.2014 - 14:34 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem workshop Integrované membránové procesy, který se konal ve dnech 4.-5. března 2014 na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT v Brně. Součástí dvoudenního programu byla i exkurze do státního podniku DIAMO a.s., o.z. GEAM v Dolní Rožínce. Workshopu a následné exkurze se zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslových podniků, které využívají membránové technologie. Prezentace přednášejících jsou pro zájemce přiloženy k článku. 

20.01.2014 - 10:22 - News, Projekty, Vzdělávání, Praxe, Stáže

Rovněž v roce 2013 podpořila Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci projektu ARoMem studenty mimopražských VŠ a pracovníky V&V formou zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, zahraničních stáží V&V pracovníků na prestižních evropských pracovištích a v neposlední řadě nabídla cyklus vzdělávacích přednášek v rámci systematizace výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR. Podpora bude pokračovat i v roce 2014.

14.01.2014 - 15:10 - News, Vzdělávání, Semináře

V dnech 4. a 5. března 2014 se v Brně na fakultě chemické VUT uskuteční další z řady odborných seminářů na téma Integrované membránové procesy. Součástí programu druhého dne semináře bude zajímavá exkurze do státního podniku DIAMO o.z. GEAM v Dolní Rožínce a přednáška o jejich zkušenostech s membránovými technologiemi.

01.01.2014 - 17:41 - News, Projekty

Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu ARoMem a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, kde bude velký důraz kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...