Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
21.11.2012 - 10:33 - News, Projekty

Tisková zpráva. Česká Lípa 20.11.2012

Česká membránová platforma v říjnu úspěšně uzavřela první rok realizace projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095.

20.11.2012 - 11:27 - News

Aktualizovaný přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách z jednotlivých oblastí zájmu a to především z oblasti Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání, Rozvoj lidských zdrojů, Podnikání a Životní prostředí v operačních programech OPPI, OPVK, OP VaVpI a OPLZZ a také Eurostars a 7 RP využitelných pro naše členské subjekty. Nově zveřejňujeme 5. výzvu vyhlášenou CzechInvestem do projektu Czech Accelerator 2011 - 2014, který je určen firmám disponujícím inovativními produkty, jenž mají šanci uspět na globálním trhu a jejichž podnikání probíhá v oblastech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Přihlášky je možné podávat do 14. února 2013.

06.11.2012 - 08:08 - News, Vzdělávání, Kurzy

Česká membránová platforma o.s. pořádá v rámci projektu ARoMem pro pracovníky výzkumu a vývoje svých členských subjektů dvoudenní vzdělávací kurz „Řízení projektů vědy a výzkumu“. Kurz se koná ve dnech 3. – 4.12.2012 v prostorách Inkubátoru ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3 (a roh ulice Šolínovy), Praha 6 – Dejvice. 

24.10.2012 - 10:02 - News, Membránové procesy, Vzdělávání

Česká membránová platforma provedla v rámci svých aktivit podrobné mapování stavu výuky membránových procesů na technických vysokých školách v České republice. V obsáhlém dokumentu najdou zájemci o membránovou problematiku shrnutí jednotlivých stupňů studia, přehled technických a přírodovědných vysokých škol v ČR a detailní pohled na nabízené programy a obory jednotlivých vysokých škol. Součástí je rovněž souhrn sylabů a závěrečných prací týkajících se membránových procesů. V přílohách nechybí podrobný popis výuky na vybraných vysokých školách v ČR. Po mapování stavu výuky pokračuje CZEMP v aktivitách v oblasti vzdělávání a popularizace membránových procesů zpracováním výukového modulu představujícího soubor přednášek na jednotlivých vysokých školách.

16.10.2012 - 13:35 - News, Vzdělávání

Nová výzva pro přihlašování do studijního programu Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering byla zveřejněna na webových stránkách http://eudime.unical.it

12.10.2012 - 10:30 - News, Vzdělávání

Přijímání přihlášek do dalšího ročníku mezinárodního studia programu Erasmus Mundus na roky 2013 – 2015 bylo zahájeno. Jedná se o prestižní studium, nabízející vysokou kvalitu získaného vzdělání v těchto specializacích: Biotechnologie, potraviny a zdraví; Nanovědy a nanotechnologie a Energetika a životní prostředí.

19.09.2012 - 08:55 - News

Mezinárodní konference "Electromembrane Processes and Materials", pořádaná jako satelitní akce mezinárodního kongresu International Society of Electrochemistry touto společností ve spolupráci s Českou membránovou platformou ve dnech 26. - 29. srpna v Českém Krumlově, byla setkáním odborníků zaměřených na jednu z významných oblastí membránových technologií - elektromembránové procesy. Konference se zúčastnilo 118 účastníků z 20 států světa, kteří vystoupili s 62 přednáškami, a prezentovali 27 posterů směrovaných do tématických okruhů. Součástí konference byla prezentace výsledků projektu EU - DEMMEA a představení českého projektu Membránové inovační centrum - MIC Membrain. 

20.08.2012 - 09:50 - News, Vzdělávání, Semináře

Dne 12. září 2012 se v budově nové Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice bude konat seminář Tlakové membránové procesy. Seminář je dalším z řady odborných seminářů organizovaných Českou membránovou platformou o.s. v rámci projektu ARoMem. Seminář je určen mimopražským studentům a pracovníkům vyšších odborných a vysokých škol, stejně tak pracovníkům zabývajícím se výzkumem a vývojem. 

18.08.2012 - 14:18 - Membránové procesy, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma o.s. iniciovala vznik učebnice  Membránové procesy, která je v prodeji od jara letošního roku. Publikace se setkala s velkým ohlasem. Se začátkem semestru je učebnice vhodným doplňkem ke studiu problematiky membránovývh procesů nejen pro studenty vysokých škol. Objednávejte na adrese info@czemp.cz

09.08.2012 - 17:31 - News, Membránové procesy

Poslední týden zbývá do uzavření přihlášek na mezinárodní konferenci ELMEMPRO, kterou spoluorganizuje Česká membránová platforma v termínu 26. - 29. srpna 2012 v Českém Krumlově. Pro zástupce členských subjektů nabízíme zvýhodněný registrační poplatek. Přihlášky budou otevřeny do naplnění kapacity hotelu nejpozději však do 17.8.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...