Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
04.07.2012 - 07:32 - News

Dne 25. června 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest vyhlásila I. výzvu Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce. Členským subjektům přinášíme shrnutí a odkaz na uvedený program.

18.06.2012 - 11:20 - News, Vzdělávání, Stáže

Česká membránová platforma nabízí v rámci projektu ARoMem zajištění krátkodobých stáží pedagogických, výzkumných a vývojových pracovníků na pracovištích partnerských subjektů CZEMP, a to jak v ČR, tak na zainteresovaných pracovištích v zahraničí. Cílem těchto stáží je zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníků a zlepšování vzájemné informovanosti členských subjektů v membránovém oboru. Tuzemské stáže jsou plánovány v rozsahu čtyř týdnů, zahraniční v rozsahu dvou nebo čtyř týdnů. 

18.06.2012 - 10:31 - News, Vzdělávání, Praxe

Česká membránová platforma nabízí v rámci projektu ARoMem zajištění odborných praxí studentů institucí terciárního vzdělávání, ať již stávajících členů platformy, nebo rovněž zájemců mimo její řady, které budou realizovány u průmyslových a inovačních členů platformy. Odborné praxe jsou určeny pouze mimopražským studentům a jsou plánovány v rozsahu tří týdnů. 

18.06.2012 - 09:02 - News, Vzdělávání, Kurzy

Dalším z řady vzdělávacích kurzů, které Česká membránová platforma o.s. pořádá v rámci projektu  ARoMem pro pracovníky výzkumu a vývoje svých členských subjektů je „Ochrana duševního vlastnictví“. Kurz se koná dne 17. 7. 2012 v prostorách Inovacentra ČVUT, ve 3. patře Technické menzy, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice od 9:00 do 16:30 hodin.

16.06.2012 - 12:39 - News

Česká membránová platforma nabízí svým členským subjektům řadu služeb. Využijte všech možností členství v CZEMP. Kromě těchto služeb nabízíme individuální služby pro členské i nečlenské subjekty. Co všechno nabízí Česká membránová platforma najdete v příspěvku.

15.06.2012 - 15:20 - News, Membránové procesy

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín konání specializované konference „Electromembrane processes and materials“- ELMEMPRO, která se koná ve dnech 26.-29.8.2012 v Českém Krumlově. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou jako Satellite Meeting of the 63rd ISE Annual Meeting (International Society of Electrochemistry), jejímž hlavním tématem jsou elektromembránové procesy a jejich aplikace. Česká membránová platforma je spoluorganizátorem této akce.

01.06.2012 - 13:35 - Membránové procesy, News, Vzdělávání, Semináře

Ve dnech 10.5.-11.5.2012 se v Praze konal dvoudenní seminář s názvem Separace plynů a par. Akci pořádala Česká membránová platforma v rámci projektu „ARoMem“ – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti . Hlavním garantem semináře byl Ing. Pavel Izák, PhD. z Ústavu chemických procesů AV ČR. Úspěšnost semináře podtrhují zajímavá témata přednášejících i zájem 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslové sféry. Součástí článku jsou prezentace ke stažení a fotogalerie.

01.06.2012 - 10:57 - News

Jednou z dalších aktivit České membránové platformy v rámci projektu ARoMem je vydání tří odborných monografií z oboru membránových procesů. První z nich si čtenáři prolistují již koncem tohoto roku. Tyto monografie si kladou za cíl seznámit odbornou veřejnost s nejvýznamnějšími a v praxi nejvíce používanými membránovými procesy, které se liší charakterem hnacích sil transportního děje. Pod patronací platformy již vyšla učebnice Membránové procesy a Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový slovník.

25.05.2012 - 12:12 - News, Vzdělávání, Kurzy

Dne 24. 5. 2012 se pod záštitou České membránové platformy v rámci projektu ARoMem (CZ.1.07/2.4.00/17.0095) konal jednodenní kurz "Řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu" pro zástupce členských subjektů platformy. Kurz byl zaměřený zejména na praktické využití základních nástrojů z oblasti řízení lidských zdrojů. 

18.04.2012 - 15:20 - News, Vzdělávání, Kurzy

CZEMP pro své členy pořádá vzdělávací kurz s názvem „Řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji“. Kurz se koná dne 24. 5. 2012, Hvožďanská ulice čp. 3, Praha – Chodov od 9:00 do 17:00 hodin.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...