Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

News

 
03.02.2015 - 14:04 - News, Projekty

Členům České membránové platformy přinášíme přehled vhodných operačních programů a plánovaných výzev na nové programovací období 2014 - 2020. Nabízíme pomoc s vyhledáním vhodných výzev pro váš subjekt včetně přípravy a administrace projektu. Pro mezinárodní projekty z oblasti membránových technologií nabízíme vyhledání partnerů projektu v zahraničí ve spolupráci s našimi partnery: European Membrane House (EMH), European Membrane Society (EMS), Německá hospodářská komora (IHK) a Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

19.11.2014 - 15:02 - News, Vzdělávání, Semináře

Seminář Membránové procesy v mlékárenství, který dne 11. listopadu 2014 uspořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Českou membránovou platformou pro potraviny a Potravinářsou komorou navštívilo více než padesát zájemců z řad zástupců mlékárenských a potravinářských provozů a pracovníků z akademické sféry. Původní program semináře byl doplněn o zajímavé postřehy z praxe týkající se čištění průmyslových odpadních vod v mlékárenském průmyslu a o příspěvek na téma aplikační možnosti elektrodialýzy v mlékárenském průmyslu. Vysoká účast a zájem přednášejících ukázal na zvyšující se zájem o membránové technologie v České republice. Po semináři následovalo úvodní jednání pracovní skupiny "Membránové procesy v potravinářství" za účasti průmyslové i akademické sféry, zástupců obou platforem a Potravinářské komory. Prezentace přenášejících naleznete v příloze článku.

03.11.2014 - 12:43 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny vás zvou na seminář Membránové procesy v mlékárenství, který se koná 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v sídle Potravinářské komory Praze Malešicích. Seminář se bude věnovat teorii a aplikacím membránových procesů a jejich využití v potravinářství a v mlékárenském průmyslu, program doplní přednáška o využití vedlejších proudů membránových procesů v mlékárenství a v neposlední řadě budou prezentovány praktické zkušenosti s demineralizací syrovátky pomocí elektrodialýzy v závodě Moravia Lacto v Jihlavě. Aktualizace a doplnění programu.

03.11.2014 - 08:58 - News, Vzdělávání

Evropská membránová společnost (EMS) podporuje vědeckou a výzkumnou činnost na poli membránových procesů a zejména aktivity vedoucí k zapojení mladých vědců a zájemců o problematiku membránových procesů. Pro podporu těchto aktivit každoročně vyhlašuje výzvu na pořádání prestižní Letní membránové školy (LMŠ) a organizátorem jejího XXXII. ročníku v roce 2015 se stala Česká membránová platforma  (CZEMP) spolu se svými partnery. XXXII. ročník LMŠ s názvem „Integrované a elektromembránové procesy“ se bude konat v nově otevřeném Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem a na Technické univerzitě v Liberci v termínu 21. – 26. června 2015

03.11.2014 - 08:29 - Membránové procesy, News, Projekty, Vzdělávání

Na konci září 2014 Česká membránová platforma úspěšně ukončila realizaci projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/17.0095), která trvala 36 měsíců a přinesla stabilizaci a rozvoj sítě subjektů působících na poli membránových procesů. Důraz byl kladen především na vzdělávání laické i odborné veřejnosti, popularizaci membránových procesů a organizaci řady seminářů, workshopů a konferencí. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patřilo vydání tří monografií o membránových procesech, zavedení výukového modulu na VŠ , zavedení systému odborných praxí a stáží, vytvoření e-learningového kurzu nebo zpracování naučného videa. Cílem projektu bylo také vytvoření podmínek pro rozvoj průmyslového odvětví, vytvoření kvalifikovaného týmu pracovníků schopných do budoucna zabezpečit nezávislé fungování platformy a zapojení platformy do nadnárodních struktur.

31.10.2014 - 12:13 - Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Neformálního setkání u příležitosti vydání řady monografií o membránových procesech se zúčastnili jednotliví autoři , představitelé a členové České membránové platformy, zástupci akademické sféry, studenti a další hosté. Vydání monografií bylo podpořeno projektem ARoMem financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Setkání organizovala Česká membránová platforma dne 30. září 2014 v Národní technické knihovně v Praze.

31.10.2014 - 11:40 - News, Vzdělávání, Praxe, Semináře

Již druhý ročník Workshopu studentských prací se konal dne 25. září 2014 v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. V rámci workshopu studenti představili formou ústních prezentací a posterů výsledky, kterých dosáhli v rámci studentského programu. Kvalitu prací hodnotila komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty, texty přednášek a recenzemi jednotlivých prací. V závěru workshopu byla udělena ocenění za nejlepší přednášky a poster. 

06.10.2014 - 14:09 - News, Vzdělávání, Semináře

Se zájmem se setkal seminář, který dne 9. září 2014 uspořádala Česká membránová platforma o.s. pro zájemce z řad zaměstnanců státní správy a pro pracovníky společností, které membránové procesy využívají, nebo jsou jejich potenciálními uživateli - VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE. Přítomní se shodli na tom, že v souvislosti s požadavky trvale udržitelného rozvoje společnosti, jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu vod a zpřísňují se požadavky na jejich čištění. Stávající procesy čištění je nutné nahrazovat novými moderními technologiemi a požadavky na takové technologie splňují membránové procesy.

19.09.2014 - 10:32 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma (CZEMP) ve spolupráci s MemBrain s.r.o. nabízí studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia možnost prezentace výsledků své práce na druhém ročníku WORKSHOPU STUDENTSKÝCH PRACÍ, který se bude konat 25.9.2014 v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Studentům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Konečný termín pro zaslání abstraktu/plného textu je 25.8.2014. Podrobný program ke stažení ZDE

02.09.2014 - 12:20 - Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma (CZEMP) u příležitosti vydání monografií o membránových procesech zve odbornou i laickou veřejnost na slavnostní křest  tří odborných publikací věnovaných problematice membrán a membránových procesů – Tlakové membránové procesy“, „Membránové dělení plynů a par“ aElektromembránové procesy“, které byly vydány ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Křest se koná dne 30.9.2014 od 14.00 hod v Národní technické knihovně, Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice. Křtu se zúčastní editoři a autoři monografií, zástupci CZEMP, VŠCHT a další významní hosté z akademické i průmyslové sféry využívající membránové technologie. Vydání monografií představuje jeden z hlavních výstupů projektu ARoMem realizovaný Českou membránovou platformou.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...