Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

News

 
02.03.2012 - 10:12 - News

Přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách z jednotlivých oblastí zájmu a to především z oblasti Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání, Rozvoj lidských zdrojů, Podnikání a Životní prostředí v operačních programech OPPI, OPVK, OP VaVpI a OPLZZ a také 7 RP.

02.03.2012 - 08:31 - News, Vzdělávání, Kurzy

Dne 1. 2. 2012 se pod záštitou České membránové platformy konal jednodenní kurz Marketingu pro zástupce členských subjektů platformy. Kurz byl zaměřený zejména na získávání a využití marketingových dat, jejich správnou interpretaci a prezentaci pro účely zpracování marketingových studií či různých průzkumů trhu.

02.03.2012 - 08:16 - News

Česká membránová platforma v I. Q. 2012 realizovala sběr a analýzu dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření ve třech stěžejních oblastech zájmu mezi členskými subjekty průmyslové a akademické sféry.

02.03.2012 - 07:15 - News

Česká membránová platforma se ve IV.Q. 2011 podílela na přípravě projektu ProTech, který byl vyhlášený v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2011. Jde o TE - Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“. Doba realizace projektu je přepokládána od dubna 2012 do prosince 2019.

16.02.2012 - 12:52 - News

Přehled realizovaných projektů European Membrane House (EMH) a European Membrane Siciety (EMS)

31.10.2011 - 09:56 - News

Ve dnech 24. – 27. října 2011 se v Srní na Šumavě konala 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Konference byla tradičně zaměřena na celý obor chemického, biochemického, potravinářského a procesního inženýrství, na jeho využití v praxi s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a technologie při respektování udržitelného rozvoje, ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany prostředí. Součástí konference bylo i VI. Sympozium “Membránové technologie”, které probíhalo pod záštitou České membránové platformy o.s.

10.10.2011 - 12:28 - News

V říjnu 2011 Česká membránová platforma o.s. zahájila realizaci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ řešený v rámci OP VK.

30.07.2011 - 12:00 - News
Logo ICOM 2011

Ve dnech 23. - 29.7.2011 se v Amsterdamu konala mezinárodní konference ICOM 2011, které se zúčastnilo 1 054 účastníků ze 32 zemí. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na http://www.icom2011.org/.

07.07.2011 - 12:43 - News

Česká membránová platforma vydala Anglicko-český a česko-anglický výkladový membranologický slovník, který představuje první publikaci mapující základní terminologii membránovývh procesů. K dostání v Praze, Pardubicích a v České Lípě.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...