Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2021Publikace CZEMPWorkshop studentských prací 2020ZařízeníMembrána

RO – reverzní osmóza

Tlaková membránová operace, při které se na semipermeabilní membráně zadržuje rozpuštěná látka až na úrovni iontů a propouští rozpouštědlo, zpravidla voda, a to tlakem vyšším než je osmotický tlak děleného roztoku.

Tímto procesem se zabývají: