Czemp

Česká membránová platforma
Workshop studentských prací 2020MELPRO 2020Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembrána

CZEMP

 

V říjnu 2011 Česká membránová platforma zahájila realizaci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (ARoMem) řešený v rámci OP VK, Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě (vyhlášeno MŠMT). Předpokládaná doba realizace projektu je 36 měsíců

Dne 10.10.2011 byl ukončen projekt „Česká membránová platforma“ financovaný z operačního programu Podnikání a inovace. Informace o tomto projektu najdete v přiložených materiálech.