Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Filtrovat subjekty

MemBrain s.r.o.

Členění subjektů: 
Sféra: 
Akademická sféra
Průmyslová sféra
Členství v CZEMP: 
Ano
Adresa: 

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem

Telefon: 
+420 601 393 927
Kontaktní osoba: 
Ing. Petr Křižánek, Ph.D.
Správce subjektu: 
Členství v profesních organizacích: 
Česká membránová platforma
European Membrane House
European Membrane Society
Česká bioplynová asociace

Společnost MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje na výzkumné, inovační i komerční aktivity v oblasti membránových procesů zejména v segmentu voda, energetika, potravinářství, farmacie a separace plynů.

Společnost byla založena v říjnu 2008. Její profil a reference mají však na poli výzkumu a inženýringu více než desetiletou historii, která vychází z úspěšných inovačních aktivit managementu a membránových specialistů mateřské společnosti MEGA a.s. Před více než deseti lety zahájila MEGA a.s. systematickou činnost v oblastech základního a aplikovaného průmyslového výzkumu prostřednictvím svého útvaru výzkumu a vývoje, jehož následným osamostatněním vznikla společnost MemBrain s.r.o.